Direkt till innehållet

Kontaktinformation läkemedelsfrågor

Läkemedelsenheten

E-post: HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se

Telefon Halmstad: 035-13 19 49 (319 49)

Telefon Varberg: 0340-66 37 87 (637 87)

Kontakta oss angående:

 • Läkemedelsgenomgångar i slutenvården
 • Frågor om läkemedel
 • Restsituationer för rekvisitionsläkemedel
 • Ändring av kunduppgifter
 • Sortimentsfrågor
 • Statistik
 • Webbabest; Support, behörighet m m.

Läkemedelsproduktion (HSV)

Slutenvårdsdos (dospåsar med läkemedel till enheter på Hallands sjukhus/"PIL - patientindividuell läkemedelsförsörjning")

Telefon: 0340 - (4) 821 91

E-post: hs.lakemedelsproduktion@regionhalland.se

Cytostatikaberedningar beställda i CytoBase

Telefon: 0340 - (4) 817 97

Regionala läkemedelsärenden

E-post: lakemedelsstrategi@regionhalland.se

Kontakta oss angående:

 • Strategiska läkemedelsfrågor
 • Ersättningar för vacciner
 • Frågor om regionala subventioner
 • Ordnat införande av läkemedel
 • Statistik och analys
 • Lagar, regler och förordningar
 • Öppenvårdsdos
 • Arbetsplatskoder

Läkemedelskommittén

E-post: lakemedelskommitten@regionhalland.se

Telefon: 035-13 65 20

Kontakta oss angående:

 • Frågor om receptläkemedel
 • Restsituationer för receptläkemedel
 • Terapirekommendationer Halland
 • Terapinytt
 • Utbildningar och fortbildning i läkemedelsfrågor
 • Frågor om samverkan med industrin
 • Förfrågningar om verksamhetsbesök

Support systemförvaltning

Vid problem eller frågor gällande Medimaterna kontaktas Servicedesk IT – Läkemedelssupport på telefonnummer: 010–47 619 00 (internt 619 00).

Välj Servicedesk IT/Telefoni och därefter valet Läkemedel.

Apoteket AB - Läkemedelsbeställningar

 • Vid frågor angående er beställning av läkemedel
 • Vid felaktig, ofullständig leverans
 • Uteblivna leveranser
 • Akut leverans av läkemedel
 • Returer (inklusive indragningar) av läkemedel efter överenskommelse med Apoteket

Kontaktuppgifter Apoteket AB kundcentrum Göteborg/RGL

Vardagar 8-17

Telefon: 010-447 71 00 (774 77)

Jourtid - Telefon: Ring HS växel som kopplar vidare

Fax: 031-88 06 95

E-post: Kundservice.rgl@apoteket.se

Adress: Tamro, Importgatan 18, 401 20 Hisingsbacka

Regionservice – Läkemedelsleveranser

Typ av leverans:

1. Uteblivna leveranser där Apotekets Kundcentrum har bekräftat att de skickat varorna.

2. Vätskevagnsleveranser

Yttre transporter Hallands sjukhus

Telefon: 010 – 47 619 00 (internt 619 00). Välj tonval 4 "Servicecenter" och därefter tonval 4 "Övriga frågor". Begär att få kontakt med yttre transport.

E-post: logistikservice@regionhalland.se

Läkemedelstransporter internt HSH

Telefon: 319 85

Läkemedelstransporter internt HSV

Telefon: 814 45Senast ändrad: