Direkt till innehållet

Kontaktinformation

Läkemedelsenheten

E-post: HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se

Telefon Halmstad: 035-13 19 49 (319 49)

Telefon Varberg: 0340-66 37 87 (637 87)

Kontakta oss angående:

  • Läkemedelsgenomgångar i slutenvården
  • Frågor om läkemedel
  • Ändring av kunduppgifter
  • Sortimentsfrågor
  • Statistik
  • Webbabest; Support, behörighet m.m.

Läkemedelsstrategiska frågor

E-post: halsoochsjukvard@regionhalland.se

Telefon: ​035-13 66 20

Läkemedelskommittén

E-post: lakemedelskommitten@regionhalland.se

Telefon: 035-13 65 20 (bevakas ej under våren 2021 – skicka mail istället)

Läkemedelsgenomgångar öppenvård

E-post: rk.lakemedelsgenomgang@regionhalland.se

Meddelandefunktion i VAS: APOTEKRH

Support systemförvaltning

Vid problem eller frågor gällande Medimaterna kontaktas Servicedesk IT – Läkemedelssupport på telefonnummer: 010–47 619 00 (internt 619 00).

Välj Servicedesk IT/Telefoni och därefter valet Läkemedel.

Apoteket AB - Läkemedelsbeställningar

  • Vid frågor angående er beställning av läkemedel
  • Vid felaktig, ofullständig leverans
  • Uteblivna leveranser
  • Akut leverans av läkemedel

Apotekets kundcentrum Göteborg/RGL

Vardagar 8-17

Telefon: 010-447 71 00 (774 77)

Fax: 031-88 06 95

E-post: Kundservice.rgl@apoteket.se

Jourtid

Telefon: Ring HS växel som kopplar vidare

Adress: Tamro, Importgatan 18, 401 20 Hisingsbacka

Regionservice – Läkemedelsleveranser

Typ av leverans:

1. Uteblivna leveranser där Apotekets Kundcentrum har bekräftat att de skickat varorna.

2. Vätskevagnsleveranser

Yttre transporter Hallands sjukhus

Telefon: 010 – 47 619 00 (internt 619 00). Välj tonval 4 "Servicecenter" och därefter tonval 4 "Övriga frågor". Begär att få kontakt med yttre transport.

E-post: logistikservice@regionhalland.se

Läkemedelstransporter internt HSH

Telefon: 319 85

Läkemedelstransporter internt HSV

Telefon: 814 45

Senast ändrad: