Direkt till innehållet

Kontaktinformation

Läkemedelsenheten

E-post: HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se
Telefon Halmstad: 035-13 19 49 (319 49)
Telefon Varberg: 0340-66 37 87 (637 87)

Kontakta oss angående:

 • Läkemedelsgenomgångar i slutenvården
 • Frågor om läkemedel
 • Ändring av kunduppgifter
 • Sortimentsfrågor
 • Statistik
 • Webbabest; Support, behörighet m.m.

Läkemedelsstrategiska frågor

E-post: rkenhetenlakemedelsstrategi@regionhalland.se
Telefon: ​035-13 65 20

Läkemedelskommittén

E-post: lakemedelskommitten@regionhalland.se
Telefon: 035-13 65 20

Läkemedelsgenomgångar öppenvård

E-post: rk.lakemedelsgenomgang@regionhalland.se
Meddelandefunktion i VAS: APOTEKRH

Support systemförvaltning

Vid problem eller frågor gällande Medimaterna kontaktas Servicedesk IT – Läkemedelssupport på telefonnummer: 010–47 619 00 (internt 619 00).
Välj Servicedesk IT/Telefoni och därefter valet Läkemedel.

Apoteket AB och APL – Läkemedelsbeställningar

 • Vid frågor angående er beställning av läkemedel
 • Vid felaktig, ofullständig leverans
 • Uteblivna leveranser
 • Akut leverans av läkemedel

Apoteket AB (RGL vardag 8-17)
Telefon: 010-447 71 00 (774 77)
Fax: 031-88 06 95
E-post: Kundservice.rgl@apoteket.se

Apoteket AB (RGL jourtid)
Telefon:
 Ring HS växel som kopplar vidare

APL nationellt (extempore)
Telefon: 
010- 447 97 00
Fax: 010-447 96 94

APL Varberg (cytostatika)
Telefon: 
0340-48 17 97 (817 97)
Fax: 0340-48 17 72
E-post: varberg@apl.se

Apotekets kundcentrum

Adress: Tamro, Importgatan 18, 401 20 Hisingsbacka

Leveranser:

 • Uteblivna leveranser där Apotekets Kundcentrum har bekräftat att de skickat varorna
 • Vätskevagnsleveranser

Regionservice

Yttre transporter Hallands sjukhus

Telefon: 035-17 43 99 (743 99)
E-post: logistikservice@regionhalland.se

Läkemedelstransporter internt HSH

Telefon: 775 28

Läkemedelstransporter internt HSV

Telefon: 814 45

 

Om innehållet
Senast ändrad: