Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland läkemedelshanteringsrutiner

Här hittar du rutiner kring läkemedelshantering som gäller Närsjukvården Halland. Se separat undersida för Läkemedelshanteringsrutiner i kommunala akutläkemedelsförråd.

Rutiner för läkemedelshantering bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Du som är medarbetare i Region Halland hittar läkemedelshanteringsrutiner för Region Halland inom närsjukvården i ledningssystemet.

Läkemedelhanteringsrutiner för Region Halland inom Närsjukvården Halland (Går till ledningssystemet för medarbetare i Region Halland)

Senast ändrad: