Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland läkemedelshanteringsrutiner

Här hittar du rutiner kring läkemedelshantering som gäller Närsjukvården Halland.

Läkemedelshanteringsrutiner för kommunala akutförråd finns på en undersida som du hittar via vänstermenyn.

Rutiner för läkemedelshantering bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

 

AK - Waranlista - patientlista
Titel: AK - Waranlista - patientlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Auricula - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Användarmanual - MittVaccin
Titel: Användarmanual - MittVaccin
Typ: Manual
Publicerad: 2021-11-04
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Läkemedel - Vacciner - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Användarmanual Journalia AK
Titel: Användarmanual Journalia AK
Typ: Manual
Publicerad: 2022-01-13
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Auricula - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Användarmanual NCS Läkemedel Slutenvård
Titel: Användarmanual NCS Läkemedel Slutenvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Användarmanual NCS Läkemedel Öppenvård
Titel: Användarmanual NCS Läkemedel Öppenvård
Typ: Manual
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Titel: Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Falk Camilla RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Avgifter - Journal - Läkemedel - Sekretess - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Behörighet och användarstöd MittVaccin
Titel: Behörighet och användarstöd MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-23
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Beslut om sammankomster - delegation
Titel: Beslut om sammankomster - delegation
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-02-03
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Samarbete/samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering
Titel: Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-01-18
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hanteringsanvisning för Comirnaty färdig spädd -mRNA vaccin mot Covid-19
Titel: Hanteringsanvisning för Comirnaty färdig spädd -mRNA vaccin mot Covid-19
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd – transporterbara doser – mRNA- vaccin mot covid-19
Titel: Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd – transporterbara doser – mRNA- vaccin mot covid-19
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hanteringsanvisning för Comirnaty – fast kanyl - mRNA-vaccin mot covid-19
Titel: Hanteringsanvisning för Comirnaty – fast kanyl - mRNA-vaccin mot covid-19
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-01-15
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hanteringsanvisning för Spikevax BA.1
Titel: Hanteringsanvisning för Spikevax BA.1
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-09-13
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vacciner - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hanteringsanvisning för Spikevax Covid-19 Vaccine Moderna - mRNA-vaccin mot covid-19
Titel: Hanteringsanvisning för Spikevax Covid-19 Vaccine Moderna - mRNA-vaccin mot covid-19
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-10-14
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Vårdgivarwebben - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering – Vaccination mot Covid-19
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-18
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Inför vaccination mot Rotavirus
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Inför vaccination mot Rotavirus
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-11-17
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Vacciner - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Inför vaccination mot Tuberkulos
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Inför vaccination mot Tuberkulos
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-11-17
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Vacciner - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Inför vaccination mot Tuberkulos efter 8 veckors ålder
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Inför vaccination mot Tuberkulos efter 8 veckors ålder
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-11-17
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Vacciner - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Tidigarelagd MPR-vaccination före 1 år
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Tidigarelagd MPR-vaccination före 1 år
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-11-17
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vårdgivarwebben - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Vaccination barn allmän
Titel: Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering BHV – Vaccination barn allmän
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-11-17
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Vacciner - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Journalia AK - Reservrutin
Titel: Journalia AK - Reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-25
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Delegeringsblankett
Titel: Läkemedel - Delegeringsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Dosexpedition
Titel: Läkemedel - Dosexpedition
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Dosdispenserade läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Kommunala akutläkemedel, Beställning av WebbAbest - manual
Titel: Läkemedel - Kommunala akutläkemedel, Beställning av WebbAbest - manual
Typ: Manual
Publicerad: 2018-11-27
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Läkemedel - Perorala antikoagulantia i samband med operationer - handläggning
Titel: Läkemedel - Perorala antikoagulantia i samband med operationer - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-11-10
Huvudförfattare: Lagerstedt Claes
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Perioperativa förberedelser
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-10
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - arbetsplatskod
Titel: Läkemedel - arbetsplatskod
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - beställning
Titel: Läkemedel - beställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 5, Beställning av Extempore
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 5, Beställning av Extempore
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 6, Beställning av Total Parenteral Nutrition (TPN)
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 6, Beställning av Total Parenteral Nutrition (TPN)
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 7, Beställning av antibiotikamixtur HSH
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 7, Beställning av antibiotikamixtur HSH
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Beställning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förskrivarkod
Titel: Läkemedel - förskrivarkod
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-02
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Förskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring
Titel: Läkemedel - förvaring
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-22
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-04
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedelsgenomgång
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - narkotikahantering
Titel: Läkemedel - narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Titel: Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - rapportering av biverkningar
Titel: Läkemedel - rapportering av biverkningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-09
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning – Bilaga 1 kvittenslista
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning – Bilaga 1 kvittenslista
Typ: Mallar
Publicerad: 2021-05-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Beställning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Titel: Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – ordination
Titel: Läkemedel – ordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Titel: Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Titel: Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering
Titel: Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-25
Huvudförfattare: Ottersgård Brorsson Ann-Kristin RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
MittVaccin reservrutin
Titel: MittVaccin reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Pascal - driftstopp
Titel: Pascal - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: System och drift - Läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Titel: Registrering och journalföring pandemivaccination allergimottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term: Allergi och immunologi
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Test av ny typ av kommunalt akutläkemedelsförråd vid särskilt boende
Titel: Test av ny typ av kommunalt akutläkemedelsförråd vid särskilt boende
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-12
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Tillämpning av överenskommelse om samverkansregler
Titel: Tillämpning av överenskommelse om samverkansregler
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-10
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Samarbete/samverkan - Medicinteknisk säkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Tomt Dosrecept
Titel: Tomt Dosrecept
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Läkemedel - IT Vårdsystem - Pascal ordinationsverktyg
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax)
Titel: Transport och hantering av uppdragna färdigställda doser av mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Transporter - Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)
Titel: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-13
Huvudförfattare: Löfgren Maria M RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Vårdgivarwebben - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar
Titel: Vaccination mot covid-19 och samtidig behandling med rituximab och vissa andra CD20-antikroppar
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-04
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccination mot säsongsinfluensa
Titel: Vaccination mot säsongsinfluensa
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-28
Huvudförfattare: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vaccinering med BCG-vaccin för barn som tillhör riskgrupp
Titel: Vaccinering med BCG-vaccin för barn som tillhör riskgrupp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Holmgren Anton HS BARN
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vacciner - Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet
Titel: Läkemedelssubventioner - handläggning av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Åkvist Anders RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Förvaltningschef
Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering bilaga
Titel: Läkemedelssubventioner, underlag för undantagshantering bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Förskrivning
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Förvaltningschef
Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Titel: Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Delegering inom Folktandvården
Titel: Delegering inom Folktandvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Anafylaxi
Titel: Läkemedel - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-16
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-03
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 2, Ansvarsfördelning Beställningsansvarig tandsköterska/tandhygienist
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 2, Ansvarsfördelning Beställningsansvarig tandsköterska/tandhygienist
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 3, Ansvarsfördelning Person med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård - Bilaga 3, Ansvarsfördelning Person med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning, Bilaga 1, Ansvarsfördelning - Odontologiskt ansvarig
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning, Bilaga 1, Ansvarsfördelning - Odontologiskt ansvarig
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-11
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Midazolam, sedering för vuxna
Titel: Midazolam, sedering för vuxna
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Patient
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Administrering injektioner fysioterapeut
Titel: Administrering injektioner fysioterapeut
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-19
Huvudförfattare: Sjöström Line NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Rehabilitering - Behörighet - Patient
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel - överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - överkänslighetsreaktioner Bilaga 1
Titel: Läkemedel - överkänslighetsreaktioner Bilaga 1
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel sjuksköterskors justering av läkemedelsdos
Titel: Läkemedel sjuksköterskors justering av läkemedelsdos
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-05
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare

Senast ändrad: