Direkt till innehållet

Tandvård för vuxna

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar. Den ena delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den andra delen är ett högkostnadsskydd för mer omfattande behandlingar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Ett allmänt tandvårdsbidrag, en "tandvårdscheck", till alla som är 24 år och äldre. Bidraget kan sparas och utnyttjas under två år.

  • Är patienten 24-29 år eller över 65 år är bidraget 600 kr per år.
  • Är patienten 30-64 år är bidraget 300 kr per år.

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att patienten inte behöver betala hela kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren.’

Vid behandlingar för 3 000 kr-15 000 kr ersätts 50% av referenspriset, därefter ersätts 85% av referenspriset

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Patienten som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Abonnemangstandvård (Frisktandvård)

Abonnemangstandvård, eller Frisktandvård som det också kallas, innebär att patienten kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för sin tandvård.Senast ändrad: