Direkt till innehållet

Diktett – digital diktering

Digital diktering innebär i korta ordalag att läkaren dikterar i en

diktafon och diktatet blir en ljudfil, som sparas på en hårddisk på en server i sjukhusets datahall. När läkaren vill starta, stoppa, backa och snabbspola så sker detta via diktafonen till ett program. Sekreteraren kan sedan avlyssna filen från nätverket och skriva diktatet på sedvanligt sätt. Traditionella hand- eller fotreglage används.

Fördelar med digital diktering är exempelvis

  • inga band som trasslar sig
  • inga band som kan försvinna
  • diktatet är tillgängligt oavsett fysisk placering
  • det elektroniska diktatet finns skyddat på server
  • det finns säkerhetskopia av det elektroniska diktatet

Ett avtal är tecknat med Carl Lamm AB. På deras uppdrag har Tieto tillsammans med representanter från Region Halland skapat ett system för digital diktering, Diktett. Systemet används inom hela Region Halland integrerat i VAS.

Utrustning för digital diktering beställs via IT-avdelningen. För att Diktett ska fungera krävs att IT-tekniker installerar programvara för SpeechMike på de datorer där Diktett ska användas.

Lathundar för Diktett finns bland övriga VAS-manualer.

Kontaktinformation

Felanmälan eller support

Lägg ett ärende till IT ServiceDesk eller ring 010-476 19 00

Relaterad information

Blanketter

Manualer

Rutiner

VAS-hjälpen

Självstudier

Senast ändrad: