Direkt till innehållet

Medspeech – digital diktering

Digital diktering innebär i korthet att läkaren dikterar i en diktafon och diktatet blir en ljudfil, som sparas på en hårddisk på en server. När läkaren vill starta, stoppa, backa och snabbspola så sker detta via diktafonen till ett program. Sekreteraren kan sedan avlyssna filen från nätverket och skriva diktatet på sedvanligt sätt. Traditionella hand- eller fotreglage används.

Fördelar med digital diktering är exempelvis

  • diktatet är tillgängligt oavsett fysisk placering
  • det elektroniska diktatet finns skyddat på server
  • det finns säkerhetskopia av det elektroniska diktatet

Utrustning för digital diktering beställs via IT-avdelningen. Guider för Medspeech finns bland övriga VAS-guider.

Kontaktinformation

Felanmälan eller support

Lägg ett ärende till IT ServiceDesk eller ring 010-476 19 00Relaterad information

Blanketter

Rutiner

VAS-hjälpen

Självstudier

Senast ändrad: