Direkt till innehållet

2024 Tema Barnastma och eksem hos barn

Ett seminarium med syftet att ge en uppdatering på området barneksem och barnastma, med särskilt fokus på nyheter och förändringar i behandlingsriktlinjerna.

Del 1 Eksem hos barn och ungdomar ur barnläkares perspektiv

Föreläsning Eksem hos barn och ungdomar av barnläkare

  • Innefattar patientfall från Barn- och Ungdomskliniken.
  • Beskriver vad atopiskt eksem är samt dess svårighetsgrader.
  • Förtydligar remissindikationer, vem som remitteras var och vilka fall som handläggs inom primärvården.
  • Beskriver behandlingsrekommendationer.

Del 2 Eksem hos barn och ungdomar ur hudläkares perspektiv

Bilder från föreläsningen publiceras inte på grund av patientbilder och copyright-skäl.

Del 3 Astma hos barn och ungdomar

Föreläsning Astma hos barn och ungdomar av barnläkare

  • Innefattar patientfall från Barn- och Ungdomskliniken.
  • Beskriver generella mål för underhållsbehandling.
  • Förtydligar remissindikationer.
  • Beskriver hur diagnos ställs beroende på barnets ålder.
  • Tar upp Läkemedelsverkets nya behandlingsriktlinjer samt behandlingstrapporna för astma hos barn i Terapirekommendationer Halland.
  • Beskriver hur behandling följs upp.

Aktuella behandlingstrappor från Terapirekommendationer Halland finns även tillgängliga i kapitel Allergi, astma och KOL – Astma hos barn och ungdomar.Senast ändrad: