Direkt till innehållet

Rekommenderade läkemedel

Terapigrupperna i Läkemedelskommittén Halland har tagit fram två stycken rekommendationslistor. En för läkare och en för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Av listorna framgår det vilket/vilka preparat som rekommenderas vid respektive indikation. Syftet med dessa förteckningar är att ge förskrivarna stöd vid val av preparat vid receptförskrivning.

Varje Terapigrupp har ansvar för sin del av listan. De urvalskriterier som är grunden för de preparatrekommendationer som görs, är preparatets medicinska ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

Tryckta rekommendationslistor beställs via Broschyrbeställningen

För ett 25-tal indikationsområden har Terapigrupperna även skrivit terapirekommendationer. I Rekommenderade läkemedel finns bakgrund och motiv till de preparatval som gruppen gjort samt hur läkemedlen bör användas.

Distriktssköterskornas förskrivningsrätt är annorlunda konstruerad än läkarnas fria förskrivningsrätt. Läkemedelsverket bestämmer för vilka indikationer samt vilka preparat som distriktssköterskor får förskriva. Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: