Direkt till innehållet

Rekommenderade läkemedel Terapirekommendationer Halland

I Halland tar Läkemedelskommitténs terapigrupper årligen fram rekommendationslistor över rekommenderade läkemedel som riktar sig dels till läkare och dels sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Av listorna framgår det vilket/vilka preparat som rekommenderas vid respektive indikation. Syftet med dessa förteckningar är att ge förskrivarna stöd vid val av preparat vid receptförskrivning.

Varje terapigrupp har ansvar för sin lista. De urvalskriterier som är grunden för de preparatrekommendationer som görs, är preparatets medicinska ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

Från och med 2020 ges inte längre några tryckta rekommendationslistor ut. Däremot kan listor skrivas ut för respektive område från Terapirekommendationer Halland, se direktlänkar  nedan. För dessa indikationsområden har terapigrupperna även skrivit terapigrupper,

Distriktssköterskornas förskrivningsrätt är annorlunda konstruerad än läkarnas fria förskrivningsrätt. Läkemedelsverket bestämmer för vilka indikationer samt vilka preparat som distriktssköterskor får förskriva. Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

För ett antal indikationsområden har Läkemedelskommitténs terapigrupper även skrivit terapirekommendationer. Här återfinns finns bakgrund och motiv till de preparatval som terapigruppen gjort samt hur läkemedlen bör användas.

Rekommenderade läkemedel per kapitel (direktlänkar)

Allergi, astma och KOL

Anemi

Antikoagulantia

Demenssjukdomar

Diabetes

Endokrinologi

Enures – sängvätning

Gynekologi

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hudsjukdomar

Infektionssjukdomar

Led-Reuma

Mag- och tarmsjukdomar

Munhåla och tandvård

Neurologi

Osteoporos

Palliativ vård i livets slutskede

Psykiatri

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI)

Smärta

Sår (Rekommenderade omläggningsmaterial)

Urologi

Vätsketerapi och nutritionsbehandling

Äldre och läkemedel – lista över läkemedel som bör undvikas eller särskilt beaktas vid förskrivning till äldre, samt alternativ att överväga

Ögonsjukdomar

 Senast ändrad: