Direkt till innehållet

Avdelningen för läkemedels- och journaltjänster

 

Vilka är vi?

I Region Halland är vi ett antal sjuksköterskor och farmaceuter som arbetar med funktionerna i NCS läkemedelsmodul, Pascal, Cytobase, Journalia AK, MittVaccin och andra IT-stöd för läkemedelshantering. Till vår hjälp att sortera och fördela uppgifterna har vi vår objektledare som leder arbetet inom läkemedelsobjektet.

 

Vad gör vi?

 • Anordnar centrala grundutbildningar i NCS (inkl Pascal) och övriga system för läkemedelshantering.
 • Anordnar centrala repetitionstillfällen i NCS (inkl Pascal) och övriga system för läkemedelshantering med frågestund för dem som önskar fortbildning.
 • Ger vid behov stöd på plats ute i verksamheten, tex finns till hands under arbetspasset eller informerar vid möte.
 • Stöttar och fungerar som bollplank vid framtagande av rutiner, läkemedelsfavoriter, utvecklingsönskemål etc.
 • Hjälper användare med frågor gällande IT-stöden för läkemedelshantering via

  IT Servicedesk eller Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00.

 • Hjälper till med felsökning om problem uppstår.

 

Vad gör du som chef?

 • Ser till att samtliga sjuksköterskor och läkare genomgått grundutbildning i NCS och andra för tjänsten relevanta system för läkemedelshantering före tjänstgöring. Anmälan görs via Kurskatalogen.
 • Rekommenderar dem som behöver ytterligare utbildning eller fortbildning att anmäla sig till repetitionstillfällena i NCS eller annat system för läkemedelshantering. Anmälan görs via Kurskatalogen.
 • Kontaktar oss via Läkemedelssupport om ni önskar boka utbildningar specifikt till er enhet, på-plats-stöd eller information på er enhet. Vi kan också vara bollplank avseende rutiner, läkemedelsfavoriter, eventuella införanden etc. Läkemedelssupporten når ni genom att skicka in ett ärende till Servicedesk eller via tfn 010-47 61 900, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

 

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten

på tfn 010-476 19 00.

 

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00

Du når oss via vår funktionsbrevlåda RK VÅRDSYSTEM

 

 Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCSRelaterad information

Leveransplan

Aktuell NCS version

Kommande NCS version

Tidigare NCS versionerSenast ändrad: