Direkt till innehållet

Objekt Läkemedel

 

Vilka är vi?

I Region Halland är vi ett antal sjuksköterskor och farmaceuter som arbetar med funktionerna i NCS läkemedelsmodul, Pascal, Cytobase, Auricula och andra IT-stöd för läkemedelshantering. Till vår hjälp att sortera och fördela uppgifterna har vi vår objektledare som leder arbetet inom läkemedelsobjektet.

Vad gör vi?

  • Anordnar centrala grundutbildningar i NCS (inkl Pascal).
  • Anordnar centrala repetitionstillfällen i NCS (inkl Pascal) med frågestund för dem som önskar fortbildning.
  • Ger vid behov stöd på plats ute i verksamheten, tex finns till hands under arbetspasset eller informerar vid möte.
  • Stöttar och fungerar som bollplank vid framtagande av rutiner, läkemedelsfavoriter, utvecklingsönskemål etc.
  • Hjälper användare med läkemedelsrelaterade frågor via IT Servicedesk eller via tfn 010-47 61 900.

Vad gör du som chef?

  • Ser till att samtliga sjuksköterskor och läkare genomgått grundutbildning i NCS före tjänstgöring. Anmälan görs via Kurskatalogen.
  • Rekommenderar dem som behöver ytterligare utbildning eller fortbildning att anmäla sig till repetitionstillfällena i NCS. Anmälan görs via Kurskatalogen.
  • Kontaktar oss via Läkemedelssupport om ni önskar boka utbildningar specifikt till er enhet, på-plats-stöd eller information på er enhet. Vi kan också vara bollplank avseende rutiner, läkemedelsfavoriter, eventuella införanden etc. Läkemedelssupporten når ni genom att skicka in ett ärende till Servicedesk eller via tfn 010-47 61 900, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Kontaktinformation

Marie Rosengren, Objektledare

Annelie Skoglund, Objektspecialist

Elin Larnemo, Objektspecialist

Linda Nordlöf, Objektspecialist

Madeleine Björk, Objektspecialist

Julia Nyström, Objektspecialist

Åsa Samuelsson, Objektspecialist

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCSRelaterad information

Leveransplan

Aktuell NCS version

Kommande NCS version

Tidigare NCS versioner

Senast ändrad: