Direkt till innehållet

Habilitering

Habiliteringen är en specialistverksamhet i Region Halland med mottagningar i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Till Habiliteringen kommer barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar där de får stöd och insatser inriktade på vardagslivet för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra. Patienter över 18 år har alltid sin läkarkontakt inom annan vårdverksamhet.  

De flesta patienter får insatser från Habiliteringen under en begränsad period och sedan avslutas kontakten men de återkommer vid nya eller förändrade behov. En del patienter har en mer långvarig kontakt med verksamheten. 

Det är vanligt att Habiliteringen samarbetar med andra vårdgivare och deltar vid möten om bland annat samordnad individuell plan (SIP). Verksamheten samarbetar även med till exempel skola, daglig verksamhet eller boende. 

Remissmallar

Remissmall utredning intellektuell funktionsnedsättning vuxna

Information till personal som remitterar till Barnhabiliteringen

Information till personal som remitterar till Vuxenhabiliteringen

Remisserna skickas till:

Habiliteringen, Box 113, 31122 Falkenberg

Habiliteringen, Berghem, 30185 Halmstad

Habiliteringen, Hallands Sjukhus Kungsbacka, 43480 Kungsbacka

Habiliteringen, Hallands Sjukhus Varberg, 43281 Varberg

 

 

 

 Senast ändrad: