Direkt till innehållet

S-S100

S-100 proteinet är en grupp på minst 16 calciumbindande proteiner och består av två subenheter (alfa och beta) som i nervsystemet finns som dimererna alfa-beta och beta-beta (som ofta även finns som monomer S-100 beta).

S-100 finns mest i löslig form i cytoplasman hos celler av ektodermalt ursprung (hjärna, hud) och har många funktioner: cellcyckel, differentiering, cellstrukturer, signalering och inlärning.

Vid CNS skador som vid bl a cerebral infarkt, trauma, hjärntumörer och metastaser, läcker S-100 ut både i likvor och serum. Vid malignt melanom kan S-100 beta stiga i serum och anses vara en säkrare markör för denna malignitet än S-CysteinylDOPA.

Vid trauma mot huvudet - även vid skador som ej kan detekteras med datortomografi - sker en frisättning av S-100 beta till serum. Analysen är av värde vid skalltrauma och uppföljning av malignt melanom och hjärntumörer.Senast ändrad: