Direkt till innehållet

Ögonsjukdomar

Nationella stödjande dokument

Nationellt kunskapsstöd inom området ögonsjukdomar finns på Ögonsjukdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

 

Det nationella programområdet (NPO) Ögonsjukdomar leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets  uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

Nationella riktlinjer från nationell kunskapsstyrning genomgår inte ett ordnat införande i Region Halland. Riktlinjerna omhändertas av respektive verksamhet och verksamhetschefen ansvarar för implementering. 

 Senast ändrad: