Direkt till innehållet

Ögonsjukdomar

Patienter med ögonsjukdomar ska erbjudas en god och likvärdig ögonsjukvård i hela landet. Det behövs även en samsyn inom professionen.

Programområdet ska identifiera och kartlägga eventuella ojämlikheter inom den svenska ögonsjukvården. Det ska även arbeta för samsyn inom professionen kring vad som behöver göras för att uppnå en mer kunskapsstyrd och jämlik vård. Målet är att uppnå en god, jämlik och kunskapsbaserad vård inom alla delar av ögonsjukvården.

Mer om det nationella programområdet för ögonsjukdomar finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Senast ändrad: