Direkt till innehållet

Rehabilitering

Halländsk överenskommelse för stöd till barn och elever med läs- och skrivsvårigheter

Region Halland och de halländska kommuner har tecknat en gemensam överenskommelse för att ännu bättre kunna stötta de barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter eller tal- och språksvårigheter. Överenskommelsen syftar till att göra det tydligare för alla parter vem som ansvarar för vad och beskriver hur parterna ska samverka för att barn och elever inte ska hamna i ett gränsland mellan olika aktörers uppdrag.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter ska göras i skolan och det behövs inte någon ytterligare utredning eller medicinsk diagnos för att barn och elever ska få det stöd de behöver. Region Halland tar också ansvar för att ge halländska barn med tal- och språksvårigheter stöd under såväl förskoleåldern som i skolåldern.

Remisser

Läs- och skrivutredning för vuxna

Information och stöd

Rehabiliteringsmedicin - Slutenvårdsrehabilitering. Information till remittenter och intressenter

Rehabiliteringsmedicin - Dagrehabilitering. Information till remittenter och intressenterSenast ändrad: