Direkt till innehållet

Medicinsk apparatur i hemmet

Avdelningen Medicinsk apparatur i hemmet ansvarar för processerna kring medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet åt Hallands sjukhus. Det finns ca 6800 registrerade utrustningar som avdelningen hanterar. Avdelningen har 8 medarbetare och finns på Hallands Sjukhus Halmstad, men verkar över hela länet.

 

Förutsättningar:

· Ett medicintekniskt behandlingshjälpmedel är alltid förskrivet av HS-läkare med specialist legitimation.

· Dessa produkters förskrivning utgår från nationella regelverk som bryts ned i Region Hallands hjälpmedelsreglemente och till sist i sjukhusets rutiner för den egna hjälpmedelsprocessen.

· Till varje produkt finns kriterier för förskrivare.

· För att tillgodose enhetligt val av produkt har sortimentsgrupper skapats som arbetar med kravspecifikationer samt utgör fortlöpande forum med förskrivande enheter.

· För stöd till hela processen finns informationssystemet SESAM som även har ett Web-gränssnitt till förskrivare.

 

Medicinska behandlingshjälpmedel har i uppgift att:

· Sköta övergripande leverantörsuppföljning och kontakter med såväl leverantörer som upphandlingsenhet.

· Hantera registervård för utrustningsparken.

· Hantera förekommande medicinteknisk service, kontroller, rekonditionering samt lagerhållning och utlämning.

· Vid behov ge stöd i brukarens bostad samt hämta och lämna apparatur.

· Utgöra kontaktyta vs. specialistsjukvård inom Hallands sjukhus och kommuner.

· Tillgodose stöd åt förskrivare, brukare och hänvisa till rätt instans eller kompetens.

· Säkerställa ekonomiska analyser kontra förskrivningsmönster.

· Uppsökande planerad eller akutservice hos brukarna i länet.

· Vara HS samordnande instans för medicinska behandlingshjälpmedel.

 

Kontaktuppgifter

Tel. 035 - 13 19 79

MAH@regionhalland.se

 

Hallands sjukhus Halmstad

Ingång 4B

 

Akuta ärenden under jourtid, kontakta sjukhusets växel, 035 - 13 10 00.

 Senast ändrad: