Direkt till innehållet

Primärvård

Det nationella programområdet (NPO) Nationellt primärvårdsråd leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Nationellt primärvårdsråd bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Nationellt primärvårdsråd ska också bidra i omställningen till Nära vård där primärvården är basen.

Primärvårdsrådets huvudsakliga uppdrag är att bidra till ökad kunskap och dialog både inom och mellan lokal, regional och nationell nivå.

  • Följa och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i praxis inom primärvårdsområdet.
  • Vara stöd och referens inom systemet för kunskapsstyrning till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och omställningen till Nära vård.

Klicka på hyperlänken eller i spalten till vänster för att läsa mer om diagnosen ME/CFS.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

 

Senast ändrad: