Direkt till innehållet

Hantering av fullmakter – Patientlagen

Hur länge kommer vårdgivare att själva hantera vidarefakturering till andra landsting?

Region Halland har inga utestående fullmakter för direktfakturering. All fakturering som avser vårdtjänster i enlighet med Region Hallands kontrakt ska ske direkt till Region Halland. Fakturering får inte ske direkt till patientens hemlandsting.

I den mån vårdtjänster efterfrågas och utförs som inte regleras genom kontrakt, måste kontakt tas före vårdåtgärd med patientens hemlandsting för att komma överens om förutsättningarna för vård. Detta är att betrakta som en direktupphandling. I den mån parter är överens om sådan vård, sker fakturering direkt till beställare (patientens hemlandsting).Senast ändrad: