Direkt till innehållet

NCS Informationsmaterial, filmer och länkar

Introduktionsfilmer

Ordinationslista - Förenklat flöde vid klinikbyte

Utdelningslista - Förenklat flöde vid klinikbyte

NCS Läkemedelslista (receptdelen)

Informationsfilm

NCS Ordinationslista (slutenvårdsdelen)

Informationsfilm

NCS Ny ordination

Introduktionsfilm

NCS Utskrift aktuella ordinationer

Instruktionsfilm

Informationsmaterial och länkar

Läkemedelslista (receptdelen)

Användarmanual - NCS Läkemedelslista

Användarmanual - NCS Läkemedelslista (komplement)

Symboler - NCS Läkemedelslista ÖV

Pascal - stopp och leveranstider

Ordinationslista (slutenvårdsdelen)

Användarmanual - NCS Läkemedel slutenvård

Användarmanual - NCS Läkemedel slutenvård (komplement)

NCS - Inskrivningsmanual för läkare

NCS - Utskrivningsmanual för läkare

Avdelningsbyte, Klinikbyte, Sjukhusbyte

Förbered läkemedel vid inskrivning

Förbered läkemedel vid utskrivning

Verkställ relativ ordination

Övrig utveckling

Hjälp och support

Felanmälan eller support

Lägg ett ärende till Servicedesk eller ring 010-476 19 00

VAS-hjälpen NCS

Kontaktuppgifter

Du når oss via RGS IT VÅRDSYSTEM

Kontaktpersoner

Marie Rosengren

Objektledare

Elin Larnemo

Objektspecialist

Annelie Skoglund

Objektspecialist

Susanne Brinktell

Objektspecialist

Sara Andreasson

Objektspecialist

Emeli Abrahamsson

Objektspecialist

Julia Nyström

Objektspecialist

Lisa Lindälv

Objektspecialist

 

Senast ändrad: