Direkt till innehållet

Barn i behov av särskilt stöd

Hälso- och sjukvårdspersonal kan behöva verktyg och information i arbetet med barn och unga i behov av särskilt stöd.

Nedan hittar du länkar till relaterad information på Vårdgivarwebben, med styrande och stödjande material.

Externa sidor:

När vårdnadshavare inte tar med barnet till hälsobesök - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

 

 

 Senast ändrad: