Direkt till innehållet

Barnhälsovård

 

I Region Halland är det Barnhälsovårdsenheten som ansvarar för de metoder, rutiner och riktlinjer som ska följas av BVC.

Här hittar du regionövergripande material som behövs för en gemensamt arbetssätt och lika hälsovård för alla våra barn.

Kontaktinformation

Gerd Almquist-Tangen

Tel: 070-200 59 02

Gerd.almquist-tangen@regionhalland.se

Arbetar: mån-tis 8-16, onsdag 8-12, forskar övriga dagar

Anton Holmgren

Tel: 073-866 10 39

Anton.holmgren@regionhalland.se

Postadress till BHV teamet: Södra vägen 9, 302 38 Halmstad

Snabbval

Rikshandboken Barnhälsovård

Vid oro för barn 

Relaterad information

Socialstyrelsens kartläggning "En jämlik och tillgänglig barnhälsovård"

Livsmedelsverket

Socialstyrelsen - Vägledning för barnhälsovården

Socialstyrelsen - Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Socialstyrelsen - Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga

Socialstyrelsen - Skador bland barn i Sverige - Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling

Statens medieråd - Småungar och medier. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Senast ändrad: