Direkt till innehållet

Barnhälsovård

 

I Region Halland är det Kvalitets- och utvecklingsavdelningen på Närsjukvården Halland som ansvarar för de metoder, rutiner och riktlinjer som ska följas av alla barnavårdscentraler inom Vårdval Halland.

Här hittar du regionövergripande styrande och stödjande material. Målet är att arbeta för en jämlik barnhälsa och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet.

Kontaktinformation barnhälsovården Halland

Funktionsbrevlåda: NSVHBarnhälsovård@regionhalland.se

 

Kerstin Fjällman-Schärberg

Kvalitets- och utvecklingschef

Telefon: 073-303 78 88

E-post: Kerstin.Fjallman-Scharberg@regionhalland.se

Katarina Jedrycha

Barnhälsovårdsöverläkare

Telefon: 070 2329677

e-post: katarina.jedrycha@regionhalland.se

Arbetar 50 procent BHV, 50 procent Barn- och ungdomskliniken

Ulrika Andersson

Barnsjuksköterska och verksamhetsutvecklare

Telefon: 070 2812019

e-post: ulrika.b.andersson@regionhalland.se

Arbetar 50 procent: måndag, onsdag, torsdag och fredag förmiddag samt tisdag eftermiddag

 

Postadress: Närsjukvården Hallands Kansli, Brogatan 13, 302 42 Halmstad

Snabbval

Rikshandboken Barnhälsovård

 

 Senast ändrad: