Direkt till innehållet

Barnhälsovård

 

I Region Halland är det Barnhälsovårdsenheten som ansvarar för de metoder, rutiner och riktlinjer som ska följas av BVC.

Här hittar du regionövergripande material som behövs för en gemensamt arbetssätt och lika hälsovård för alla våra barn.

Kontaktinformation

Gerd Almquist-Tangen

Arbetar: måndag-tisdag 8-16, onsdag 8-12, forskar övriga dagar

Telefon: 070-200 59 02

e-post: gerd.almquist-tangen@regionhalland.se

Postadress till BHV teamet: Södra vägen 9, 302 38 Halmstad

Katarina Jedrycha

Barnhälsovårdsöverläkare, arbetar 50 procent BHV, 50 procent barnkliniken

Telefon: 070-232 96 77

e-post: katarina.jedrycha@regionhalland.se

Snabbval

Rikshandboken Barnhälsovård

Vid oro för barn 

Relaterad information på Vårdgivarwebben

Ögonsjukdomar - Vårdgivare (regionhalland.se)

Relaterad information på externa sidor

Socialstyrelsens kartläggning "En jämlik och tillgänglig barnhälsovård"

Livsmedelsverket

Socialstyrelsen - Vägledning för barnhälsovården

Socialstyrelsen - Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Socialstyrelsen - Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga

Socialstyrelsen - Skador bland barn i Sverige - Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling

Statens medieråd - Småungar och medier. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Nationell amningsstrategi 2022-2027 (livsmedelsverket.se)Senast ändrad: