Direkt till innehållet

Barnhälsovård

 

I Region Halland är det Barnhälsovårdsenheten som ansvarar för de metoder, rutiner och riktlinjer som ska följas av BVC.

Här hittar du regionövergripande material som behövs för en gemensamt arbetssätt och lika hälsovård för alla våra barn.

Kontaktinformation

Gerd Almquist-Tangen

Tel: 070-200 59 02

Gerd.almquist-tangen@regionhalland.se

Arbetar: mån-tis 8-16, onsdag 8-12, forskar övriga dagar

Anton Holmgren

Tel: 073-866 10 39

Anton.holmgren@regionhalland.se

Emma Almstedt, samordnande Psykolog i BHV teamet

Tel: 076-6957084

emma.almstedt@regionhalland.se

Catarina Sjöberg, samordnande logoped i BHV teamet

Tel. 076-6957050

Catarina.sjoberg@regionhalland.se

Postadress till BHV teamet: Södra vägen 9, 302 38 Halmstad

Snabbval

Rikshandboken Barnhälsovård

Relaterad information

Livsmedelsverket

Socialstyrelsen - Vägledning för barnhälsovården

Socialstyrelsen - Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider

Socialstyrelsen - Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg

Socialstyrelsen - Skador bland barn i Sverige. Olycksfall, övergrepp och avsiktligt destruktiv handling

Statens medieråd- Småungar och medier.Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Senast ändrad: