Direkt till innehållet

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

    • Servicedesk IT och Telefoni, därefter

    • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter

    • Vårdsystem

Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.Senast ändrad: