Direkt till innehållet

Standardtexter

Här hittar du olika standardtexter. Worddokumentet visar hur texten ska se ut på 1177 Vårdguidens e-tjänster, med placering av punkter, länkar, fetstil osv.

Obs! skriv in texten direkt, kopiera aldrig in texten från ett Worddokument,  då det finns risk att få med ogiltiga tecken.

Vid behov av kopiering, lägg först in texten i Anteckningar så den blir helt oformaterad.

Just nu finns standardtexter för villkorstexterna i ärendetyper, ett Worddokument, som visar hur det ska se ut och ett Anteckningsdokument, som går att kopiera texten ifrån.Senast ändrad: