Direkt till innehållet

Akuta prover

När en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högre prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts.

Akutmärkning bör användas restriktivt. En överdriven användning av akutmärkning leder till ett ineffektivt utnyttjande av personal och analysinstrument vilket resulterar i längre svarstider för samtliga prov oavsett prioritet.

Beroende av provmaterial och tekniska förutsättningar tar det varierande tid att utföra olika analyser. Laboratoriet har som målsättning att 90 % av akutbeställda analyser ska besvaras elektroniskt inom en viss tid från att provet anlänt till laboratoriet.

Analystyp Exempel 90 % besvarade inom (min)
Allmänkemiska analyser

 

P-Natrium,

P-Kalium,

P-Kreatinin,

P-CRP,

P-ALAT

60
Immunkemiska analyser

 

P-TSH,

P-T3 fritt,

S-PTH

90
Läkemedelsanalyser

 

S-Digoxin,

P-Gentamicin

120
Hjärtmarkörer

 

P-Troponin T,

P-NT-proBNP

60
Hematologiska analyser

 

B-Hb,

B-EVF,

B-Neutrofila granulocyter

60
Koagulationsanalyser

 

P-PK,

P-APT-tid,

P-D-dimer

60
Blodgaser

 

15

För sortimentet av akuta analyser på respektive laboratorium, se förteckningar över akutsortiment längst ner på sidan.

Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment och vill att dessa skall skickas, utanför ordinarie transporttur till analyserande laboratorium, måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta. Vårdgivaren står för transportkostnaden. Laboratoriet ombesörjer transporten.

Akut utförande av analys som inte ingår i akutsortimentet kan, om det är praktiskt möjligt, ske efter överenskommelse med laboratoriet.

Laboratoriet har tillsammans med beställare utarbetade rutiner för vissa urakuta prover där dessa lämnas hand i hand till laboratoriepersonal.

Alla elektroniska svar, både akuta och rutin, lämnas ut från laboratoriet inom en minut från att en analys/analysgrupp är utförd och godkänd. Det kan sedan dröja några minuter innan resultaten syns i journalsystemet.

Test av länk till prislistan i Centuri

Vad kan jag som beställare göra för att påskynda akuta analyssvar?

  • Använd prioritet AKUT endast när situationen kräver detta
  • Beställ akuta prover med prioritet ”A” i VAS alternativt markera i AKUT-fältet på pappersremiss
  • Märk provrör med röd AKUT-etikett
  • Klistra röretiketten rakt så att streckkoden kan läsas av våra analysinstrument
  • Säkerställ att rätt rör används och att rör med krav på fyllnadsgrad har tillräcklig mängd
  • Sänd beställningen i VAS efter provtagningen men innan proverna lämnas till laboratoriet

Akutsortiment

Akutsortiment Falkenberg

Akutsortiment Halmstad

Akutsortiment Kungsbacka

Akutsortiment Varberg

Akutsortiment Klinisk kemi ÖversiktSenast ändrad: