Direkt till innehållet

Sarkom

Sarkom är ovanliga heterogena tumörer. Beroende på anatomisk lokalisation remitteras patienter med misstänkt sarkom enligt följande. Barn <18 år remitteras till Barnkliniken oavsett anatomisk lokalisation.