Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer – kommunal vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer för dig som är kommunal vårdgivare i Halland samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag. För stödjande material, utbildningsfilmer och annat kunskapsstöd se sidan "Information - kommunal vårdgivare".

AnvisningarVårdriktlinjer

Nedanstående vårdriktlinjer gäller för kommunal vård och omsorg samt utlokaliserad vård och omsorg som bedrivs av privata aktörer/entreprenörer med kommunalt uppdrag. I dokumenten anges vård- och omsorgstagaren (brukaren, kunden, den boende) som patient.

Senast ändrad: