Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer – kommunal vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer, informationsmaterial och verktyg för dig som är kommunal vårdgivare i Halland samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag.


Coronavirus (covid-19)

Här på vårdgivarwebben finns en samlingssida för coronaviruset (covid-19). Där hittar du samlad information kopplad till covid-19, som exempelvis riktlinjer, utbildnings- och informationsmaterial och länkar till andra myndigheter.

Information om coronavirus (covid-19) för dig inom kommunal vård och omsorg


 

Anvisningar

Vårdriktlinjer

Nedanstående vårdriktlinjer gäller för kommunal vård och omsorg samt utlokaliserad vård och omsorg som bedrivs av privata aktörer/entreprenörer med kommunalt uppdrag. I dokumenten anges vård- och omsorgstagaren (brukaren, kunden, den boende) som patient.

Senast ändrad: