Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer – kommunal vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer, informationsmaterial och verktyg för dig som är kommunal vårdgivare i Halland samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag.


Coronavirus (covid-19)

Här på vårdgivarwebben finns en samlingssida för coronaviruset (covid-19). Där hittar du samlad information kopplad till covid-19, som exempelvis riktlinjer, utbildnings- och informationsmaterial och länkar till andra myndigheter.

Information om coronavirus (covid-19) för dig inom kommunal vård och omsorg


 

Anvisningar

Ansvarsfördelning av vårdhygienarbete mellan Vårdhygien Halland och kommunerna i Halland.
Titel: Ansvarsfördelning av vårdhygienarbete mellan Vårdhygien Halland och kommunerna i Halland.
Typ: Anvisning
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Werner Carina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdhygien - Vårdgivarwebben - Samarbete/samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Vårdriktlinjer

Nedanstående vårdriktlinjer gäller för kommunal vård och omsorg samt utlokaliserad vård och omsorg som bedrivs av privata aktörer/entreprenörer med kommunalt uppdrag.
I dokumenten anges vård- och omsorgstagaren (brukaren, kunden, den boende) som patient.

Andningsskydd
Titel: Andningsskydd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Titel: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-03
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg
Titel: Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Blodburen smitta på särskilt boende
Titel: Blodburen smitta på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Byggenskap och vårdhygien (BoV)
Titel: Byggenskap och vårdhygien (BoV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici - gastroenterit - Checklista vid utbrott på särskilt boende
Titel: Calici - gastroenterit - Checklista vid utbrott på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici – Gastroenterit på särskilt boende - Informationskylt - Vi har magsjuka - Kontakta vårdpersonalen för mer information
Titel: Calici – Gastroenterit på särskilt boende - Informationskylt - Vi har magsjuka - Kontakta vårdpersonalen för mer information
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici – gastroenterit på särskilt boende
Titel: Calici – gastroenterit på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit
Titel: Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Clostridium difficile på särskilt boende
Titel: Clostridium difficile på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Djur i vården (DIV)
Titel: Djur i vården (DIV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
ESBL, klassisk på särskilt boende
Titel: ESBL, klassisk på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
ESBLcarba på särskilt boende
Titel: ESBLcarba på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Egenkontroll Vårdhygienisk standard - LSS-boenden i Hallands kommuner
Titel: Egenkontroll Vårdhygienisk standard - LSS-boenden i Hallands kommuner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Egenkontroll Vårdhygienisk standard-Hemtjänst i Hallands kommuner
Titel: Egenkontroll Vårdhygienisk standard-Hemtjänst i Hallands kommuner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Egenkontroll Vårdhygienisk standard-Särskilda äldreboende i Hallands kommuner
Titel: Egenkontroll Vårdhygienisk standard-Särskilda äldreboende i Hallands kommuner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Enteral nutrition
Titel: Enteral nutrition
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Epidemirapport vid utbrott av smitta i kommunal vård
Titel: Epidemirapport vid utbrott av smitta i kommunal vård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hjälpmedel, Omhändertagande av
Titel: Hjälpmedel, Omhändertagande av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Influensa på särskilt boende
Titel: Influensa på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
MRSA på särskilt boende
Titel: MRSA på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Munskydd - Säker användning
Titel: Munskydd - Säker användning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Personalinfektioner inom vård och omsorg
Titel: Personalinfektioner inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Screening, Mikrobiologisk av multiresistenta bakterier på patient på särskilt boende
Titel: Screening, Mikrobiologisk av multiresistenta bakterier på patient på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-23
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Screening, Mikrobiologisk av medpatienter vid vård och omsorg av vårdtagare med VRE och ESBLcarba inom kommunal vård och omsorg
Titel: Screening, Mikrobiologisk av medpatienter vid vård och omsorg av vårdtagare med VRE och ESBLcarba inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Screening, Mikrobiologisk av personal och medpatienter vid vård och omsorg av vårdtagare med MRSA inom kommunal vård och omsorg
Titel: Screening, Mikrobiologisk av personal och medpatienter vid vård och omsorg av vårdtagare med MRSA inom kommunal vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg
Titel: Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Skabb på särskilt boende
Titel: Skabb på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-10
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Skabb på särskilt boende - Checklista
Titel: Skabb på särskilt boende - Checklista
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-10
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Slut-/smittstädning av boende-/vårdrum på särskilda boenden
Titel: Slut-/smittstädning av boende-/vårdrum på särskilda boenden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)
Titel: Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 5 – Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 5 – Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer, Kvalitetssäkring av
Titel: Spol- och diskdesinfektorer, Kvalitetssäkring av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Städning i vårdlokaler (SIV)
Titel: Städning i vårdlokaler (SIV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Städöversikt för särskilt boende
Titel: Städöversikt för särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Sårbehandling
Titel: Sårbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Tvätt- och avfallshantering på särskilda boenden
Titel: Tvätt- och avfallshantering på särskilda boenden
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VRE på särskilt boende
Titel: VRE på särskilt boende
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Titel: Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-09
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Senast ändrad: