Direkt till innehållet

Vårdhygien kommunala vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer, informationsmaterial och verktyg för dig som är kommunal vårdgivare i Halland samt privata aktörer/entreprenörer med kommunalt vård- och omsorgsuppdrag.

Vårdriktlinjer

Nedanstående vårdriktlinjer gäller för kommunal vård och omsorg samt utlokaliserad vård och omsorg som bedrivs av privata aktörer/entreprenörer med kommunalt uppdrag.

I dokumenten anges vård- och omsorgstagaren (brukaren, kunden, den boende) som patient.Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-12-11 14:22:19
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Blodburen smitta på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:21:14
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Byggenskap och vårdhygien (BoV)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-05-03 09:24:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Calici - gastroenterit - Checklista vid utbrott på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:22:24
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici - gastroenterit på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:22:11
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici - Gastroenterit på särskilt boende - Informationskylt - Vi har magsjuka - Kontakta vårdpersonalen för mer information

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:22:31
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-02-28 14:39:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Clostridium difficile på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:22:05
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Djur i vården (DIV)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-24 07:09:45
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll Vårdhygienisk standard - LSS-boenden i Hallands kommuner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-03-15 09:51:30
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll Vårdhygienisk standard-Hemtjänst i Hallands kommuner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-03-15 09:51:02
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll Vårdhygienisk standard-Särskilda äldreboende i Hallands kommuner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-03-15 09:51:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Enteral nutrition

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-11-09 06:50:58
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Epidemirapport vid utbrott av smitta i kommunal vård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-07 08:06:41
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL, klassisk på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:21:56
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBLcarba på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:21:48
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-02-19 06:56:49
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Hjälpmedel, Omhändertagande av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-19 13:16:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare: Magyar Birgitta ADH HFS HMC;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Influensa på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:21:43
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 09 - Handläggning vid fynd av MRSA hos personal inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-02-19 06:58:13
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-03 07:15:02
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Personalinfektioner, eksem etc bland personal inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-10 05:27:43
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening, Mikrobiologisk av multiresistenta bakterier på patient på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-03 07:14:36
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-01-22 08:23:32
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Skabb på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:36:57
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Skabb på särskilt boende - Checklista

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-21 13:51:37
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Slut-/smittstädning av boende-/vårdrum på särskilda boenden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-14 07:13:17
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-20 11:17:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektor i kommunal vård, Kvalitetssäkring av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-01-24 08:47:22
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Kommunal vård - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:34:09
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Kommunal vård - Bilaga 2 - Regelbundet underhåll av spoldesinfektor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:34:35
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Kommunal vård - Bilaga 3 - Regelbundet underhåll av diskdesinfektor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:34:54
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Kommunal vård - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:35:09
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Kommunal vård - Bilaga 5 - Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:35:27
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Städning i vårdlokaler (SIV)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-10-30 11:02:41
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Städöversikt för särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-10-17 04:05:59
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Sårbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:26:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tvätt- och avfallshantering på särskilda boenden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-10 05:28:34
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

VRE på särskilt boende

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-11 05:21:37
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Senast ändrad: