Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin återfinns nederst på sidan. Rutinen uppdateras löpande, undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland påbörjade vaccineringen i slutet på december 2020 och det är närsjukvården Halland som har samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Medicinsk bedömning inför vaccination

Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering (uppdaterad 210528)

FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vägledning i medicinska vaccinationsfrågor vad gäller covid-19

I de fall det finns medicinska frågor om vaccination mot covid-19 som inte kan besvaras av erfaren sköterska eller behandlande läkare på vårdenheten kan information eftersökas på denna sida samt i den övergripande vaccinationsrutinen för Region Halland, se nederst på sida. Utöver det finns flera websidor från myndigheter att konsultera för fördjupad information och vägledning:

Folkhälsomyndigheten - Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 för hälso- och sjukvårdspersonal

Läkemedelsverket - Vaccin mot coronaviruset (covid-19)

Om det behövs ytterligare vägledning kan behandlingsansvarig enhet kontaktas då frågeställningen rör specifika medicinska tillstånd eller behandlingar. Gäller frågeställningen allergiska reaktioner mot vaccination kan specialist i allergologi konsulteras vid Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg eller Halmstad, allergiska reaktioner hos barn hanteras via barnmottagningarna. I specifika vaccinationsfrågor kan infektionsspecialist konsulteras vid behov. I första hand rekommenderas remissförfarande till samtliga instanser då frågeställningarna sällan är av akut karaktär.

European Medicines Agency - Safety of COVID-19 vaccines

WHO - Covid-19 Vaccines

Aktuella rekommendationer och riskgrupper i tabellform

Vaccination mot covid-19 inför vintersäsongen 2023 - dos och intervall utifrån ålder och riskgrupp (uppdaterad 2023-10-13)

Riskgrupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa inför vintersäsongen 2023 (uppdaterad 2023-10-10)

Tabell över aktuella vaccin och vaccinval mot covid-19 oktober 2023 (pdf uppdaterad 2023-10-10)

OBS! För att säkerställa att du har den senaste versionen av tabellerna tryck "F5".

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Manual för handläggarfunktion

Manual - Handläggarfunktion bokning av vaccination 2022-01-05  (uppdaterad 2023-12-06)

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för vaccination, se Mitt vaccin.

Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av vaccination mot covid-19

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Transport av blandat vaccin

Rutin: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccin

Hantering och blandning av vaccin

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd transporterbara doser

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd – mRNA-vaccin mot covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering

Hanteringsanvisning för Nuvaxovid vaccin mot Covid-19

Artikellista för rekommenderade produkter vid vaccination mot covid-19 (uppdaterad 23-10-18)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Information och "frågor och svar" om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information till invånare om vaccin och vaccination mot covid-19 (1177.se/Halland)

 

Kontakt: 

Annelie Malmberg, samordnare för särskilda vaccinationsinsatser i Region Halland.

Senast ändrad: