Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Rutinen uppdateras löpande, undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland påbörjade vaccineringen i slutet på december 2020 och det är närsjukvården Halland som har samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Medicinsk bedömning inför vaccination

Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering (uppdaterad 210528)

Hälsodeklarationen_svenska

Hälsodeklarationen_engelska

Hälsodeklarationen_arabiska

Hälsodeklarationen_farsi-persiska

Hälsodeklarationen_somaliska

Riktlinjer för vaccination mot Covid-19 från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA,omarbetad version (2021-03-31) för Region Halland

FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vägledning i medicinska vaccinationsfrågor vad gäller covid-19

I de fall det finns medicinska frågor om vaccination mot covid-19 som inte kan besvaras av erfaren sköterska eller behandlande läkare på vårdenheten kan information eftersökas på denna sida samt i den övergripande vaccinationsrutinen för Region Halland. Utöver det finns flera websidor från myndigheter att konsultera för fördjupad information och vägledning:

Folkhälsomyndigheten - Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 för hälso- och sjukvårdspersonal

Läkemedelsverket - Vaccin mot coronaviruset (covid-19)

Om det behövs ytterligare vägledning kan behandlingsansvarig enhet kontaktas då frågeställningen rör specifika medicinska tillstånd eller behandlingar. Gäller frågeställningen allergiska reaktioner mot vaccination kan specialist i allergologi konsulteras vid Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg eller Halmstad, allergiska reaktioner hos barn hanteras via barnmottagningarna. I specifika vaccinationsfrågor kan infektionsspecialist konsulteras vid behov. I första hand rekommenderas remissförfarande till samtliga instanser då frågeställningarna sällan är av akut karaktär.

European Medicines Agency - Safety of COVID-19 vaccines

WHO - Covid-19 Vaccines

Aktuella vaccin, doser och intervall

Tabell över grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 (pdf uppdaterad 23-03-24)

Tabell för grundvaccination och intervall vid vaccination mot covid-19 (pdf uppdaterad 23-03-10)

Tabell över aktuella vaccin och vaccinval mot covid-19 (pdf uppdaterad 2023-02-28)

OBS! För att säkerställa att du har den senaste versionen av tabellerna tryck "F5".

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Bokning av tid för vaccination (för patientnära vård-och omsorgspersonal i kommun)

Manual för handläggarfunktionen och reservlista

Manual för handläggarfunktionen och reservlista (uppdaterad 2021-12-15)

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för vaccination, se Mitt vaccin.

Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av vaccination mot covid-19

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Transport av blandat vaccin

Rutin: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccin

Hantering och blandning av vaccin

Hanteringsanvisning för Spikevax BA.4–5

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd - transporterbara doser - mRNA- vaccin mot Covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd - mRNA vaccin mot Covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering

Hanteringsanvisning för Nuvaxovid vaccin mot Covid-19

Artikellista för rekommenderade produkter vid vaccination mot covid-19 (uppdaterad 22-08-09)

Tre informationsplanscher om respektive vaccin för läkemedelsrummet

Intyg efter vaccination och PCR-test

Läs mer om olika intyg.

Intyg som ersätter vaccinationsbevis för person som ej bör vaccineras mot covid-19

Intyg som ersätter vaccinationsbevis för personer som ej bör vaccineras mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Information och "frågor och svar" om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information till invånare om vaccin och vaccination mot covid-19 (1177.se/Halland)

 

Kontakt: 

Carina Bengtsson, regionala samordnare för vaccination mot covid-19

Senast ändrad: