Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin återfinns nederst på sidan. Rutinen uppdateras löpande, undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland påbörjade vaccineringen i slutet på december 2020 och det är närsjukvården Halland som har samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Se Terapirekommendationer, kaptiel Vacciner mot sjukdomar för aktuell rekommendation, vaccinval och medicinsk information.

Beställa vaccin

Se Beställa vacciner för information.

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Manual - Handläggarfunktion bokning av vaccination 2022-01-05  (för personal, uppdaterad 2023-12-06)

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för vaccination, se Mitt vaccin för information, utbildning och reservrutin med hälsodeklaration för utskrift.

Hantering och blandning av vaccin

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd transporterbara doser

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd – mRNA-vaccin mot covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering

Hanteringsanvisning för Nuvaxovid vaccin mot Covid-19

Inför eventuell transport, säkras uppdragen dos genom plombering med engångsskyddspropp. Hantera vaccinet varsamt under transport och säkerställ att transporten sker inom korrekt temperaturintervall, se hanteringsanvisning för respektive vaccin.

Relaterade länkar

Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Coronavaccin, vaccin mot covid‍-‍19 | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information till invånare om vaccin och vaccination mot covid-19 (1177.se/Halland)

Safety of COVID-19 vaccines | European Medicines Agency (europa.eu)

COVID-19 vaccines (who.int)

Kontakt

Kerstin Fjällman-Schärberg, chef för särskilda vaccinationsinsatser, NSVH

Elisabeth Brobeck, samordnare för vaccination, NSVH

Susanne Noltmyr, samordnare för vaccination, NSVH

 

Rutin uppdateras inom kort (2024-02-29)

Senast ändrad: