Direkt till innehållet

Utbildning undersköterska

FoU Halland har ett regionalt ansvarar för att samordna, stödja, utveckla och säkra kvalitet på kliniska utbildningsplatser gällande Vård- och omsorgsutbildningar.

Region Halland erbjuder studerande på gymnasiet och vuxenutbildningen platser för arbetsplats förlagt lärande, APL. I första hand erbjuds studerande på utbildningar som är anslutna till Vård-och omsorgscollege i Halland. Under din utbildning kan din APL också vara förlagd till kommunal vårdverksamhet.

Är du elev hos en utbildare som inte är ansluten till Vård-och omsorgscollege Halland finner du utförligare information om de olika förvaltningarna där du kan mejla din förfrågan i respektive funktionsbrevlåda på regionhalland.se .

Vill du läsa mer om Vård-och omsorgscollege arbete går in på Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

Vad är Arbetsplatsförlagt lärande, APL?

APL står för arbetsplatsförlagt lärande och finns som en del i all yrkesutbildning på gymnasienivå. Syftet med utbildningen är att förbereda dig för yrkeslivet. Det ska också ge en god grund för personlig utveckling och inkludering i samhället

Tillsammans med din Handledare skall du utveckla dina yrkeskunskaper och träna praktiska moment. Ni gör reflektiva samtal tillsammans för att förbättra och utveckla dina kunskaper.

Genom ett Tre-partsamtal med lärare och handledare i slutet av din APL-period följs dina lärande mål och kunskapsutveckling upp.

Så här gör du om du är student

Kontakta din lärare eller din skolas APL-samordnare så får du mer information. Det är också din skola som gör förfrågan till Region Halland om plats, aldrig du själv. Du får besked om tilldelad plats från skolan. Den verksamhet där du skall göra din APL skickar ut information och Välkomstbrev via e-post.

Ditt ansvar inför APL

  • För allt patientnära arbete finns det rutiner och riktlinjer att följa för att värna patientsäkerheten och sekretessen.
  • Hälsodeklaration för MRSA och TBC behöver göras före din APL. Blankett får du av din lärare.
  • Att kontrollera särskilda riktlinjer, såsom Covidrestriktioner och /eller övrig smitta då dessa kan ändras och uppdateras med kort varsel.

Lärosäten som har avtal med Vård-och omsorgscollege Halland och där du kan studera till undersköterska

 

Kontaktuppgifter 

Eva Eberius , processledare Vård-och omsorgscollege Halland, FoU Halland

Ingemo Arnesdotter, regional studierektor och ordf. i Regional styrgrupp Vård-och omsorgscollege Halland, FoU Halland

Helena Tingström, samordnare APL, FoU HallandSenast ändrad: