Direkt till innehållet

Qlik Sense (visualiserings- och analysplattform)

Region Halland använder bland annat verktyget Qlik Sense för att visualisera uppföljning och statistik samt möjliggöra analyser av olika datamängder.

Den publika miljön i Qlik Sense kräver ingen särskild behörighet utan nås av alla inom Region Halland. I den publika miljön visas inga patient- eller personuppgifter och i de fall där det annars skulle finnas möjlighet att identifiera enskilda individer döljs antal färre än 10.

För att se detaljerad data samt ha möjlighet att identifiera enskilda individer krävs särskild behörighet, inloggning med SITHS-kort kort samt att du använder sekretessmiljön.

Qlik Sense nås via Länkar till system

Qlik Sense Publik

Qlik Sense Sekretess

och här kan du läsa om och lära dej grundläggande funktioner i Qlik Sense

Qlik Sense - Grundläggande funktioner

Behörighet till Qlik Sense Sekretess

För att få behörighet till Qlik Sense sekretess krävs intygande av behov från verksamhetschef eller högre chef. Behörighet tilldelas av Informatikavdelningen HS genom att mejl skickas till bihs@regionhallands.se.

Utveckling av appar

Apparna i Qlik Sense skapas av utvecklare. Flertalet av Region Hallands förvaltningar har en eller flera utvecklare med förmåga och behörighet att skapa nya eller förändra befintliga appar. Qlik Sense-utvecklarna inom Region Halland har ett gemensamt forum med månadsvisa möten för samarbete och informationsutbyte.

Vid frågor om Qlik Sense melja  bihs@regionhalland.se

 

 Senast ändrad: