Direkt till innehållet

Förskrivarkod

Alla legitimerade förskrivare har en personlig förskrivarkod som består av sju siffror. Denna utfärdas av Socialstyrelsen.

Nylegitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

För sjuksköterskor gäller förskrivningsrätten endast under de tider som de har uppdrag som tillåter förskrivning enligt författningen Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2001:16).

Den som har ett särskilt förordnande att utöva ett yrke, till exempel AT-läkare, tilldelas en gruppförskrivarkod av vårdgivaren.

Om du av någon anledning saknar din personliga förskrivarkod kan du rekvirera den från Läkemedelsenheten på Socialstyrelsen enligt nedan:

E-post: hosp@socialstyrelsen.se

Telefon: 075-247 30 00

Individuell uppföljning

Den enskilde förskrivaren kan med hjälp av sin förskrivarkod följa sitt förskrivarmönster genom tjänsten Min förskrivning (Förskrivarprofil) som sammanställer statistik från receptregistret hos eHälsomyndigheten.

Verksamhetschef kan även använda tjänsten för uppföljning av verksamheten och får då genom att ange verksamhetens arbetsplatskod och de anställdas förskrivarkoder ut statistikrapporter på medarbetarnas förskrivningsmönster på just denna verksamhet.

Mer information på andra webbplatser

Min förskrivning (Förskrivarprofil) - eHälsomyndigheten

Förskrivarkod - Läkemedelsverket

Förskrivarkod - Socialstyrelsen

Förskrivningsrätt för sjuksköterskor (SOSFS 2001:16) - Socialstyrelsen

Senast ändrad: