Direkt till innehållet

Förskrivarkod

Alla legitimerade förskrivare har en personlig förskrivarkod som består av sju siffror. Denna utfärdas av Socialstyrelsen.

Läs mer i Region Hallands regionövergripande rutin Läkemedel – förskrivarkod.

Utfärdande av förskrivarkod

Läkare, tandläkare och tandhygienist

Nylegitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Den som har ett särskilt förordnande att utöva ett yrke, till exempel AT-läkare, tilldelas en gruppförskrivarkod av vårdgivaren.

Sjuksköterska och barnmorska

Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

För barnmorskor gäller förskrivningsrätten endast under de tider som de har anställning men gäller oberoende av om barnmorskan är anställd i den offentliga eller privata sektorn eller om barnmorskan driver en egen privat mottagning (SOSFS 1996:21).

Särskilt förordnande

Den som har ett särskilt förordnande att utöva ett yrke, till exempel AT-läkare eller diabetessköterska, tilldelas en gruppförskrivarkod av vårdgivaren.

Saknad förskrivarkod

Om du av någon anledning saknar din personliga förskrivarkod kan du få en kopia genom kontakt med Socialstyrelsen enligt uppgifterna nedan för ett utdrag ur registret för hälso- och sjukvårdspersonal:

Telefon: 075-247 30 00

E-post: hosp@socialstyrelsen.se

Individuell uppföljning

Den enskilde förskrivaren kan med hjälp av sin förskrivarkod följa sitt förskrivarmönster genom tjänsten Min förskrivning (Förskrivarprofil, E-hälsomyndigheten) som sammanställer statistik från receptregistret hos E-hälsomyndigheten.

Verksamhetschef kan även använda tjänsten för uppföljning av verksamheten och får då genom att ange verksamhetens arbetsplatskod och de anställdas förskrivarkoder ut statistikrapporter på medarbetarnas förskrivningsmönster på just denna verksamhet.

Vid frågor

Vid ytterligare frågor kontakta läkemedelsstrategfunktionen på Regionkontoret.

E-post: lakemedelsstrategi@regionhalland.se

Mer information på andra webbplatser:

Förskrivningsrätt (Socialstyrelsen).

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2021:75) (Läkemedelsverket).

Föreskrift om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43) (Socialstyrelsen).

Föreskrift och allmänna råd om rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syften (SOSFS 1996:21) (Socialstyrelsen).

Min förskrivning (Förskrivarprofil) (E-hälsomyndigheten).Senast ändrad: