Direkt till innehållet

Kliniskt träningscentrum – KTC Halland

Kliniskt träningscentrum, KTC, ger möjlighet för studerande och personal i Region Halland att individuellt eller i grupp träna omvårdnadsmetoder, hjärtlungräddning samt förflyttningsteknik.

KTC erbjuder träning i en trygg och säker simulerad vårdmiljö.  Evidensbaserade metoder, aktuell forskning, riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystem för Region Halland samt "Vårdhandboken" används för att säkerställa hög kvalitét. Undervisningen på KTC sker i tre steg: teori, praktik och reflektion.

På KTC finns även tillfälle att träna i team i en simuleringsövning. Det är en unik pedagogisk metod och innebär träning av tekniska färdigheter och icke-tekniska färdigheter i en verklighetstrogen situation och miljö med hjälp av en patientsimulator. Simulering är ett redskap för att träna komplicerade vårdsituationer utan att någon patient skadas. Det kan inte läras teoretiskt utan måste övas praktiskt.

Kontaktperson

För ytterligare information eller frågor om KTC ta kontakt med Annelie Malmberg.

Hitta till KTC

KTC Varberg

Ligger på Hallands sjukhus Varberg, ingång D, plan 2, FoU Halland.

KTC Halmstad

​Ligger på Hallands sjukhus Halmstad, i den röda paviljongen bredvid

Ortopedtekniska

 

Senast ändrad: