Direkt till innehållet

Kliniskt träningscentrum – KTC Halland

Kliniskt träningscentrum, KTC Halland, erbjuder träning i en trygg och säker simulerad vårdmiljö.

För att säkerställa en hög kvalitet används evidensbaserade metoder, aktuell forskning, riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystem för Region Halland och Vårdhandboken.

Målet med verksamheten på KTC Halland är bidra till bästa möjliga säkerhet för patienter, personal och studenter.

Undervisningen sker i tre steg: teori, praktik och reflektion.

Färdighetsträning

Personal, verksamma inom hälso- och sjukvården i Region Halland kan träna tekniska färdigheter inom respektive profession. Studerande kan under sin praktik färdighetsträna under överinseende av handledare.

Teamträning och simulering

Det finns möjlighet att träna befintliga team eller ad-hocteam i så kallad simuleringsövning. Det är en pedagogisk metod och innebär träning av tekniska färdigheter, ledarskap, samarbete och kommunikation i ett sammanhang. Simuleringen sker i en verklighetstrogen situation och miljö med hjälp av en patientsimulator. Simulering är en metod för att träna komplicerade vårdsituationer.

På KTC Halland är det inte tillåtet att träna in- och utfartsvägar på varandra. Det är heller inte tillåtet att utföra träning på biologiskt material.

Bokning av KTC

Inför användning av lokaler, attrapper, omvårdnadsdocka eller simulator. Följ anvisning för KTC Halland, läs anvisningar för KTC Halland här

Rutin för bokning av KTC

För bokning av KTC:s lokaler, attrapper, omvårdnadsdocka eller simulator fyll i bokningsformulär och skicka till funktionsbrevlådan epost: ltfunk17605298@regionhalland.se

KTC - bokningsformulär för KTC:s lokaler och utbildningsmaterial (pdf)

Hitta till KTC

Varberg: Hallands sjukhus Varberg, ingång D, plan 2, FoU Halland.

Halmstad: Hallands sjukhus Halmstad, paviljongen bakom psykiatrins vårdavdelningar.

 

Mer info och frågor:

För ytterligare information eller frågor om KTC, kontakta Ann Westman eller Lisa RoosSenast ändrad: