Direkt till innehållet

Kliniskt träningscentrum – KTC Halland

Kliniskt träningscentrum, KTC Halland, erbjuder träning i en trygg och säker simulerad vårdmiljö.

För att säkerställa en hög kvalitet används evidensbaserade metoder, aktuell forskning, riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystem för Region Halland och Vårdhandboken.

Målet med verksamheten på KTC Halland är bidra till bästa möjliga säkerhet för patienter, personal och studenter.

Undervisningen sker i tre steg: teori, praktik och reflektion.

Färdighetsträning

Personal, verksamma inom hälso- och sjukvården i Region Halland kan träna tekniska färdigheter inom respektive profession. Studerande kan under sin praktik färdighetsträna under överinseende av handledare.

Teamträning och simulering

Det finns möjlighet att träna befintliga team eller ad-hocteam i så kallad simuleringsövning. Det är en pedagogisk metod och innebär träning av tekniska färdigheter, ledarskap, samarbete och kommunikation i ett sammanhang. Simuleringen sker i en verklighetstrogen situation och miljö med hjälp av en patientsimulator. Simulering är en metod för att träna komplicerade vårdsituationer.

På KTC Halland är det inte tillåtet att träna in- och utfartsvägar på varandra. Det är heller inte tillåtet att utföra träning på biologiskt material.

KTC Halland - Information under rådande pandemi

KTC-lokalerna i Halland, på HSH och HSV rymmer 10 personer och är anpassade för att minimera risken för smittspridning av Covid-19. Utöver anpassning av lokalerna är det av största vikt att aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och lokala allmänna råd för Region Halland följs.

Lokala allmänna råd, Region Halland

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig för kursen säkerställer att:

  • max 10 personer befinner sig i lokalen

  • informera kursdeltagare att var och en har ansvar för att förhindra smittspridning
  • planera så att exempelvis måltider, fika kan genomföras med fysisk distans

  • deltagarna får lämplig skyddsutrustning, exempelvis munskydd, visir när det är aktuellt

FoU Halland säkerställer att:

  • det finnas möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten samt tillgång till handsprit
  • lokalerna städas mellan varje kurstillfälle
  • aktuella affischer från Folkhälsomyndigheten och Region Halland, gällande Covid-19, finns tillgängliga i KTC-lokalen
  • markera avstånd på golvet utanför toaletterna

Bokning av KTC

Inför användning av lokaler, attrapper, omvårdnadsdocka eller simulator. Följ anvisning för KTC Halland, läs anvisningar för KTC Halland här

För bokning av KTC:s lokaler, attrapper, omvårdnadsdocka eller simulator fyll i bokningsformulär och skicka till funktionsbrevlådan epost: ltfunk17605298@regionhalland.se

KTC - bokningsformulär för KTC:s lokaler och utbildningsmaterial (pdf)

Hitta till KTC

Varberg: Hallands sjukhus Varberg, ingång D, plan 2, FoU Halland.

Halmstad: Hallands sjukhus Halmstad, paviljongen bredvid Ortopedtekniska.

 

Mer info och frågor:

För ytterligare information eller frågor om KTC, kontakta Annelie Malmberg

Senast ändrad: