Direkt till innehållet

Schizofreni

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Vårdförlopp schizofreni - Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Vårdförloppet för schizofreni har omhändertagits enligt processen för ordnat införande i Region Halland.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Nationell riktlinje

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

 

 Senast ändrad: