Direkt till innehållet

Schizofreni

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationella vård- och insatsprogram – schizofreni och liknande tillstånd

Vårdförlopp Schizofreni - förstagångsinsjuknande - 1177 för vårdpersonal

Vårdförlopp Schizofreni - fortsatt vård och stöd (varit under ordnat införande 2023)

Vårdförloppen för schizofreni har omhändertagits enligt processen för ordnat införande i Region Halland.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Nationell riktlinje

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

 

 Senast ändrad: