Direkt till innehållet

Reumatiska sjukdomar

Sidan är under uppbyggnad

Capio Movement har genom vårdavtal med Region Halland ansvar för behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar för hela Halland. Capio Movement bedriver reumatologisk vård i Halmstad och i Varberg. För mer information se, Halmstad – Capio Movement Reumatologi och Varberg – Capio Movement Reumatologi

Det nationella programområdet (NPO) Reumatiska sjukdomar leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Utifrån den nationella styrningen arbetar Region Halland enligt en lokal kunskapsstyrningsprocess. 

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

I Socialstyrelsen nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ingår reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit.

Nationella riktlinjer: rörelseorganens sjukdomar – Socialstyrelsen

Regionala stödjande dokument

Terapirekommendationer led-reuma Halland (regionhalland.se)