Direkt till innehållet

Klinisk utbildning för läkarstudenter

Region Halland har ett omfattande utbildningsuppdrag och årligen genomför ca 270 läkarstudenter den kliniska/praktiska delen av läkarutbildningen inom Hälso- och sjukvården i Halland.

Utbildningsuppdraget regleras i de avtal som Region Halland har tecknat med läkarutbildningarna vid Medicinska fakulteten Lunds universitet samt Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. Årliga samverkansmöte sker mellan lärosäten och FoU Halland.

Att utbilda läkarstudenter är ett viktigt uppdrag för framtida rekrytering, men också ur ett regionalt kompetensutvecklingsperspektiv för Region Hallands medarbetare. Många av medarbetarna handleder, coachar och utbildar studenter och behöver utöver sin grundkompetens även kompetensutveckling i handledning och pedagogik.

Vid varje placering finns en kontaktperson och en eller flera handledare för läkarstudenter.

Om du är läkarstudent och har frågor som rör klinisk utbildning och placeringar i Region Halland. Kontakta i första hand kursansvarig vid ditt lärosäte.

Kontaktuppgifter

För övergripande frågor som rör utbildning för läkare i Region Halland kontakta:

Lola Arnarsdottir Olofsson, regional  studierektor utbildning läkare FoU Halland

Marie Karlsson, utbildningschef, FoU Halland

Kontaktperson för läkarkandidater södra Halland: Elisabet Skarpemo

Kontaktperson för läkarkandidater norra Halland: Mats Neumann

 

 

 

 

 

 

 Senast ändrad: