Direkt till innehållet

Vård till personer från Ukraina

Här hittar du samlad information, vårdriktlinjer, rutiner och stödmaterial kopplat till vård av personer från Ukraina. Sidorna uppdateras löpande och är till för medarbetare i Region Halland, kommuner och privata aktörer.

Tillfällig rutin: Rätten till vård för flyktingar från Ukraina

Tandvård till personer från Ukraina

Information om tandvård till personer från Ukraina hittar du under Programområde Tandvård.

Information hos nationella myndigheter

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns bland annat översatt material om barnvaccinationsprogrammet och andra vaccinationer samt information om covid-19:

Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten

På Socialstyrelsens webbplats finns information till regioner och kommuner om vilken rätt till vård och stöd som de som flyr från Ukraina har:

Samlad information med anledning av kriget i Ukraina - Socialstyrelsen

På Migrationsverkets webbplats finns information som riktar sig till personer som befinner sig på flykt från Ukraina:

Information med anledning av situationen i Ukraina - Migrationsverket

På Krisinformation.se finns information samlad från svenska myndigheter:

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

 

 

 

 

 

Senast ändrad: