Direkt till innehållet

Vård till personer från Ukraina

Här hittar du information, vårdriktlinjer, rutiner och stödmaterial kopplat till vård av personer från Ukraina.

Information hos nationella myndigheter

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns bland annat översatt material om barnvaccinationsprogrammet och andra vaccinationer samt information om covid-19:

Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten

På Socialstyrelsens webbplats finns information till regioner och kommuner om vilken rätt till vård och stöd som de som flyr från Ukraina har:

Samlad information med anledning av kriget i Ukraina - Socialstyrelsen

På Migrationsverkets webbplats finns information som riktar sig till personer som befinner sig på flykt från Ukraina:

Information med anledning av situationen i Ukraina - Migrationsverket

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats finns information kopplat till prostitution, människohandel och andra former av våld. Informationen vänder sig till dig som yrkesverksam.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina | Jämställdhetsmyndigheten

Migrationsverkets särskilda bidrag för asyl­sö­kande

Personer som registrerat sig via Migrationsverket har möjlighet att ansöka om särskilt bidrag.

Bidraget kan sökas av personer som har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen och som inte kan bekostas av individen själv. Det kan till exempel vara egenvårdsprodukter, glasögon eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning.

Ansökan görs på Migrationsverkets webbplats; Ekonomiskt stöd - Migrationsverket

Migrationsverket kan vara behjälpliga med att fylla i ansökan. Det kan antingen vara i receptionen på Migrationsverkets boende i Spenshult eller vid de tillfällen Migrationsverkets personal besöker andra boenden som finns i länet.

Regionala styrande dokumentSenast ändrad: