Direkt till innehållet

Master befolkningsregister

Befolkningsregistret innehåller över 2,7 miljoner invånare folkbokförda i sydvästra Sverige. Genom automatisk avisering nås även övriga folkbokförda i Sverige registrerade i skatteverkets aviseringsregister.

Master nås från Region Hallands nätverk på https://folket.Lthalland.se.

Vårdenheter som ingår i Vårdval Halland men som saknar anslutning till regionens nätverk når Master via internet via VPN-portalen eller via Citrix, se inloggning distansarbete. Användare tilldelas inloggningsuppgifter och behörighet till Master efter överenskommelse.

Olika behörighetsnivåer styr tillgången till informationen i Master, som till exempel invånarens val.

För att få tillgång till Master vänder man sig till

Regionens IT-service

tfn 010-4761900

Senast ändrad: