Direkt till innehållet

Master befolkningsregister

Befolkningsregistret innehåller över 3,5 miljoner invånare folkbokförda i sydvästra Sverige. Genom automatisk avisering nås även övriga folkbokförda i Sverige registrerade i skatteverkets aviseringsregister.

Master nås från Region Hallands nätverk på https://folket.regionhalland.se

Vårdenheter som ingår i Vårdval Halland men som saknar anslutning till regionens nätverk når Master via VDI (https://vdi.regionhalland.se/). Användare tilldelas inloggningsuppgifter och behörighet till Master efter överenskommelse. Olika behörighetsnivåer styr tillgången till information i Master, som till exempel invånarens vårdval.

 

För att beställa behörighet till Master, kontakta Regionens IT-service på telefon 010-476 19 00.Senast ändrad: