Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Analys, uppföljning och statistik

Välkommen till AUS. Vi samordnar BI verksamheten och resurser för att säkerställa att en faktabaserad strategi för beslutsfattande systematiskt genomförs i hela organisationen samt i många fall säkerställer en korrekt och effektiv rapportering till myndigheter. Idag omfattar AUS information från VAS, Agresso, Personal, PasIva, Provisio, Hallandskatalogen, extern data m.m. Data laddas in i en central databas där information kvalitetsäkras och läggs tillrätta för analys. Nedan bild illustrerar dataflöde och omfattning.

AUS är ett objekt inom familjen Stödsystem. AUS innehåller i huvudsak fyra områden:

  1. Användarnära förvaltning: rapportpaket, leveranser av information till myndigheter, lägga upp användare, utbildning m.m.
  2. Backend: laddning av data från källsystem, teknisk miljö.
  3. Ärenden: bevaka ärenden kring både felanmälan och vidareutveckling (mindre utveckling) av beslutstödsbehov.
  4. Projekt (större utveckling): löpande planera för vidareutveckling av beslutstödsbehov inom RH.

Support

Om du behöver hjälp med någon av våra tjänster, registrera ett ärende i Servicedesk

Utbildning/Instruktioner

Introduktion till Business Objects 4.1

Manual BO rapportmottagare

Sök patient-id i VAS

Manual - LA2 och LA3 - VAS rapport Lab

BOwebbi redigera rapport

BO utbildning steg 2 -redigera rapporter

Instruktionsfilmer från SAP

Tabeller och grafer

Urval, sortering, gruppering och summering av data

Formler

Formatering

Övrigt

Rapporter Business Objects

Rapportverktyg Business Objects (BO)

Rapportförteckning Business Objects

Länkar

Information om Business Intelligence Region Halland

Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen

Statistiska centralbyrån

Senast ändrad: