Direkt till innehållet

Analys, uppföljning och statistik

Välkommen till AUS ( Analys, uppföljning och statistik). Vi är en del av Region Hallands verksamhetsstöd inom IT som samordnar övergripande verksamhetsuppföljningar. AUS tillhandahåller också verktyg, datalager och tillgång till information och kunskapsstöd till alla verksamheter för analys, uppföljning och statistik av den egna verksamheten. Stödet gäller både regionens egna verksamheter och privata som har avtal med Region Halland.

Support för dig som arbetar i Region Halland

Region Halland använder bland annat verktyget Business objects för att ta fram statistik, göra analyser och uppföljning.

För att få tillgång till Business objects behöver du behörighet till verktyget. Det skaffar du här:

Lägg ett ärende i ServiceDesk

Blankett för it-behörighet

Business Objects (BO)

Region Hallands verktyg för att få fram statistik

Rapportverktyg Business Objects (BO)

BO-nätverk

I Region Halland finns ett BO-nätverk som ansvarar för regiongemensamma rapporter. BO-nätverket hjälper också verksamheter i deras rapportarbete. Har du frågor kring verksamhetsspecifika rapporter vänligen vänd dig till den representant som finns för er verksamhet:

Kontaktuppgifter till verksamhetsrepresentanter

Utbildningar

Det finns online-utbildningar i form av förinspelade filmer. Vid önskemål finns det möjlighet till salsutbildningar.

Introduktionsutbildning (steg 1)

Kännedom och kunskap om verktyget Business Object. Efter genomförd utbildning kan deltagaren använda Business Objects. Längd på utbildningen.

Fortsättningsutbildning (steg 2)

Kännedom och kunskap om hur man ändrar i befintliga Business Objects-rapporter så att de motsvarar den egna verksamhetens behov. Totalt ca 60 min. Avsnitten kan också genomföras separat.

Business Objects egna instruktionsfilmer

Behörigheter

Man kan ha behörighetsnivåer i verktyget Business objects:

Rapportanvändare: Ta fram och redigera befintliga rapporter i mapparna Ekonomi, Personal och Vård (tillhörande Region Halland)

Rapportbyggare: Utöver att ta fram och redigera befintliga rapporter i mapparna Ekonomi, Personal, Vård (tillhörande Region Halland), också bygga egna rapporter från grunden.

Support för privata vårdgivare

Region Halland använder bland annat verktyget Business objects för att ta fram statistik, göra analyser och uppföljning.

För att få tillgång till Business objects behöver du behörighet till verktyget. Det skaffar du här:

Lägg ett ärende i ServiceDesk

Blankett för it-behörighet

Business Objects (BO)

Region Hallands verktyg för att få fram statistik

Rapportverktyg Business Objects (BO)

Utbildningar

Det finns online-utbildningar i form av förinspelade filmer. Vid önskemål finns det möjlighet till sals-utbildningar.

Introduktionsutbildning (steg 1)

Kännedom och kunskap om verktyget Business Object. Efter genomförd utbildning kan deltagaren använda Business Objects. Längd på utbildningen.

Fortsättningsutbildning (steg 2)

Kännedom och kunskap om hur man ändrar i befintliga Business Objects-rapporter så att de motsvarar den egna verksamhetens behov. Totalt ca 60 min. Avsnitten kan också genomföras separat.

Senast ändrad: