Direkt till innehållet

Tandvårdstaxa

Allmäntandvårdstaxa 2024

Specialisttandvårdstaxa 2024

Förändringar gällande avgifter inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 maj 2023

Regelverk för sent om- och avbokade besök och uteblivna besök från 1 maj 2023:

  • Tidsgräns för när sen om- och avbokning kan göras utan avgift ändras från varierande 0 - 12 timmar till 24 timmar i hela Region Halland. Om besök om/avbokas senare än 24 timmar innan besök debiteras avgift
  • Avgift för sent- om och avbokat besök kvarstår till ordinarie avgift per vårdgivarkategori och vårdnivå
  • Avgift för uteblivet besök ändras till dubbel avgift per vårdgivarkategori och vårdnivå

Regler för sent om- och avbokade samt uteblivna besök i vården från 1 maj 2023

Allmäntandvårdstaxa 2023

Specialisttandvårdstaxa 2023Senast ändrad: