Direkt till innehållet

Tolkningsförslag till TPMT-metaboliter

Situation  6-TGNN
(pmol/8 × 10^8 Erc)
6-MMPN (inkl. Me-TIMP)
(pmol/8 × 10^8 Erc)
Terapeutiskt område uppnått Normal, 230 – 450 Normal, <5700
Suboptimalt intag av mediciner Mycket låg, «230 eller
odetekterbar
Mycket låg, «5700 eller
odetekterbar
Patienten är underdoserad Låg, <230 Låg, <5700
Låg TPMT-aktivitet
(risk för myelo-toxicitet)
Hög, >450 Låg, <5700
Saknar TPMT-aktivitet
(risk för myelo-toxicitet)
Mycket hög, »450 Mycket låg, «5700 eller
odetekterbar
Hög TPMT-aktivitet
(risk för hepato-toxicitet)
Låg, <230 eller
normal 230 – 45
Hög, >5700
Om innehållet
Senast ändrad: