Direkt till innehållet

Tolkningsförslag till TPMT-metaboliter

Situation  6-TGNN (pmol/8 × 10^8 Erc) 6-MMPN (inkl. Me-TIMP) (pmol/8 × 10^8 Erc)
Terapeutiskt område uppnått Normal, 230 - 450 Normal, <5700
Suboptimalt intag av mediciner Mycket låg, «230 eller odetekterbar Mycket låg, «5700 eller odetekterbar
Patienten är underdoserad Låg, <230 Låg, <5700
Låg TPMT-aktivitet

(risk för myelo-toxicitet)

Hög, >450 Låg, <5700
Saknar TPMT-aktivitet

(risk för myelo-toxicitet)

Mycket hög, »450 Mycket låg, «5700 eller odetekterbar
Hög TPMT-aktivitet

(risk för hepato-toxicitet)

Låg, <230 eller

normal 230 - 45

Hög, >5700

 Senast ändrad: