Direkt till innehållet

Sekretariatet Klinisk Patologi & Cytologi Halland

Här på sekretariatet vid Klinisk Patologi och Cytologi arbetar sex medicinska sekreterare. Vårt huvudsakliga arbete är att se till att alla svar på prover som skickats till oss, skrivs ut efter diktat från patologerna på kliniken och därefter skickas ut till sjukhusets kliniker samt vårdcentraler, både elektroniskt och i pappersform.

Vi förser även läkarna med glas och utlåtanden till de gemensamma konferenserna där fall diskuteras ihop med läkare från andra kliniker på sjukhuset.

Registrera remisser och kalla patienter till vår punktionsmottagning, svara i telefon angående utlåtanden, anmäla till kvalitetsregister och många andra administrativa uppgifter ligger också på sekretariatet.

Vi ansvarar också för att kallelser för gynekologiska cellprover skickas ut till kvinnor i hela Halland.Senast ändrad: