Direkt till innehållet

Smittskydd

Smittskydd Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Information om covid-19 finns under Smittsamma sjukdomar A-Ö – Covid-19