Direkt till innehållet

Smittskydd

Smittskyddsenheten i Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Kontaktuppgifter

Smittskydd Halland
Hallands sjukhus
301 85 Halmstad

Telefon: 035-13 16 07
Fax: 035-13 16 08
e-post: smittskydd@regionhalland.se

Anders Enocksson, smittskyddsöverläkare
Tfn: 035-13 16 13, 070-319 16 13

Karin Truedsson, smittskyddssjuksköterska
Tfn: 035-13 16 03, 070-644 24 27

Nilla Lindroos, smittskyddssjuksköterska
Tfn: 035-13 16 28, 073-14 333 14

Berit Oknelid, assistent
Tfn: 035-13 16 07

Om innehållet
Senast ändrad: