Direkt till innehållet

DNA HLA-B27 TYPNING

Medicinsk bakgrund

Analysen DNA HLA-B27 utförs vid misstanke om ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) eller spondylartrit.

HLA-B[1] är en av medlemmarna i HLA-systemet (Human Leukocyte Antigen). HLA-systemet omfattar ett stort antal proteiner som delas in i subgrupperna HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ och -DP. HLA-molekylerna är lokaliserade på cellens yta och har som uppgift att presentera antigen för T-celler. Det förekommer ett stort antal varianter för var och en av HLA-generna, vilket i sin tur ger upphov till en stor variation av olika vävnadstyper.

Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) är en sjukdom med mycket stark korrelation till förekomsten av vävnadstyp HLA-B27. Mer än 90% av patienterna med denna sjukdom är HLA-B27-positiva[2,3]. Majoriteten av HLA-B27-positiva personer utvecklar dock inte sjukdom, så enbart ett positivt HLA-B27-prov räcker inte för att kunna ställa diagnos. Förekomsten av HLA-B27 världen över är ca 4-8% men det finns regionala skillnader. Till exempel förekommer HLA-B27 hos upp till 16.6% av befolkningen i norra Sverige[3, 4].

Ungefär 0.25–0.50% av Sveriges befolkning har ankyloserande spondylit [2]. Sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Debutåldern är vanligen 20–30 år och mycket sällan över 45 år.

Det finns även starka kopplingar mellan HLA-B27 och några andra sjukdomstillstånd som inbegriper inflammatoriska tillstånd i leder, ögon och slemhinnor.

HLA-B27 förekommer i ett stort antal genvarianter, ca 100 st (IMGT/HLA Database).Vanligast förekommande hos européer är B*2702 och B*2705 medan B*2704 är vanligast hos asiater och B*2703 och B*2705 är vanligast hos afrikaner [5,6]. För mycket sällsynta varianter saknas information om deras koppling till sjukdom. Det finns även ett fåtal ovanliga HLA-B27-varianter som inte utgör någon ökad risk att utveckla sjukdom.

Metod

DNA från leukocyter i helblod extraheras. Förekomsten av HLA-B27 bestäms med realtids-PCR följt av smältkurva [7-9]. PCR-analysen är designad så att endast HLA-B27 amplifieras. Övriga HLA-B-varianter amplifieras inte. Metoden täcker inte samtliga HLA-B27-varianter. Några ovanliga varianter som kan förekomma hos personer med utomeuropeiskt ursprung detekteras inte. En kontroll-PCR ingår alltid i analysen.

Referenser

[1] OMIM entry HLA-B: (https://www.omim.org/entry/142830)

Online Mendelian Inheritance in Man

[2] Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Socialstyrelsen 2012

[3] Spondyloarthropathies.

Ehrenfeld, Best Practice & Research Clinical Rheumatology 26 (2012) 135–145

[4] HLA B27 in the population of northern Sweden.

Bjelle et al, Scand J Rheumatol. 1982;11(1):23-6.

[5] Reveille JD et al: HLA-B27 and genetic predisposing factors in spondyloarthropathies. Curr Opin Rheumatol 2001, 13:265–272

[6] Genetics of ankylosing spondylitis.

Robinson & Brown, Molecular Immunology 57 (2014) 2– 11

[7] Molecular typing of HLA-B27 alleles

Dominguez et al, Immunogenetics 36: 277-282, 1992

[8] Genotyping of HLA-B27 by Real-Time PCR without Hybridization Probes.

Bon et al, Clinical Chemistry 46, No. 7, 2000.

[9] Rapid DNA typing of HLA-B27 allele by real-time PCR using lightcycler technology.

Tiemann et al, Clin Lab. 2001;47(3-4):131-4.Senast ändrad: