Direkt till innehållet

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.​

Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.​

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.​

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma (Regeringen, 2006).​

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet som inbegriper tillgång till vård, service och kunskap, så att var och en kan ta ansvar för sin sexuella hälsa. Alla har rätt att fritt hitta och uttrycka sin sexuella identitet, sexuella attraktion och sexuella praktik utan att utsättas för tvång eller diskriminering. SRHR inbegriper även rätten att slippa situationer och åtgärder som försämrar hälsan. 

Nationell Strategi för SRHR

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för en god, jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hela befolkningen. Ett kort faktablad hittar du här.

SRHR i vården på externa webbsidor

Den sexuella och den reproduktiva hälsan är viktiga delar av den allmänna hälsan. Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en självklar del av vårt arbete. Ett SRHR-perspektiv i vården innebär att i prevention, vård och behandling utgå från individen som rättighetsbärare. 

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida samlat kunskap och stöd i arbetet. Här hittar du även den e-utbildning som tagits fram och som är ett stöd i att göra sexuell hälsa pratbart: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen har en samling med handböcker och material för nedladdning eller beställning: Material - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Podcast om SRHR

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa. Varje avsnitt har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podcasten tar upp olika teman kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sex på arbetstid görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.

Till podcasten Sex på arbetstid

Verktyg för att prata om sex

Vill du ha verktyg för att prata om sex och relationer med unga eller unga vuxna? Här har RFSU samlat material och metoder för pedagoger och andra yrkesverksamma.

Relaterad sida på Vårdigvarwebben

Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryckSenast ändrad: