Direkt till innehållet

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.​

Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.​

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.​

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma (Regeringen, 2006).​

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet som inbegriper tillgång till vård, service och kunskap, så att var och en kan ta ansvar för sin sexuella hälsa. Alla har rätt att fritt hitta och uttrycka sin sexuella identitet, sexuella attraktion och sexuella praktik utan att utsättas för tvång eller diskriminering. SRHR inbegriper även rätten att slippa situationer och åtgärder som försämrar hälsan. 

En uppdaterad definition av begreppet SRHR har nyligen lanserats. Den kan du läsa mer om hos Folkhälsomyndigheten, som du kommer till om du klickar här

Vill du lära dig mer om hur sexuell hälsa och SRHR hänger ihop med socialt arbete? Läs mer här

SRHR i vården

Den sexuella och den reproduktiva hälsan är viktiga delar av den allmänna hälsan. Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en självklar del av vårt arbete. Ett SRHR-perspektiv i vården innebär att i prevention, vård och behandling utgå från individen som rättighetsbärare. 

Nyhetsbrev

Det finns ett nyhetsbrev som kommer ut ca tre gånger per år och görs av Nätverket för SRHR i socialt arbete. Nätverket består av aktörer från kommun, region, akademi och civilsamhällets organisationer.

Klicka här för att läsa senaste numret

Podcast om SRHR

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa. Varje avsnitt har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podcasten tar upp olika teman kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sex på arbetstid görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.

Till podcasten Sex på arbetstid

Verktyg för att prata om sex

Vill du ha verktyg för att prata om sex och relationer med unga eller unga vuxna? Här har RFSU samlat material och metoder för pedagoger och andra yrkesverksamma.

 

Senast ändrad: