Direkt till innehållet

Behörigheter och inloggning

På den här sidan har vi samlat information om behörigheter och inloggning. I listan nedan hittar du de rutiner och blanketter som finns inom området.

De regiongemensamma rutinerna beskriver hur beslut och beställning av behörigheter ska gå till, se rutin "Behörigheter och åtkomst till it-system". Rutinen ger bland annat vägledning i hur de särskilda blanketterna för Ny användare, Förändrade behörigheter och Avslutad användare ska användas.

Det är alltid ansvarig chef som beslutar om behörigheter. IT-avdelningen, kataloguppdaterare, objektspecialistermed flera verkställer beslutet, dvs. tilldelar behörigheterna.

När det gäller IT-system; det finns mer information under respektive system som du når via menyn IT-stöd och system till vänster på sidan.

Dokument om IT-behörigheter

Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Titel: Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Behörigheter - It-system
Titel: Behörigheter - It-system
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-12
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Nyanställd - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Behörigheter - It-system blankett
Titel: Behörigheter - It-system blankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-09-06
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Behörigheter - Platform24
Titel: Behörigheter - Platform24
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Paulsson Marie RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: E-hälsa och invånartjänster
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Nyanställd - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef E-hälsa och invånartjänster
Behörigheter - Provisio
Titel: Behörigheter - Provisio
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-10-15
Huvudförfattare: Wallentin Annika RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörigheter - VAS
Titel: Behörigheter - VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-02-10
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet
Titel: Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-05-31
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - IT Vårdsystem - Obstetrix - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Titel: Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - IT-behörigheter och åtkomst - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Titel: Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-21
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Hantering av användare i VAS-NCS med skyddad identitet
Titel: Hantering av användare i VAS-NCS med skyddad identitet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Kvälls- och helgmottagingen - VAS-behörighet
Titel: Kvälls- och helgmottagingen - VAS-behörighet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: VAS - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem - bilaga
Titel: Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem - bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-07-14
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Journal - IT-behörigheter och åtkomst - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Riskanalys - VAS behörigheter
Titel: Riskanalys - VAS behörigheter
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-15
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS - Loggkontroll av användare i VAS
Titel: VAS - Loggkontroll av användare i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - IT - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
VAS Behovsanalys behörigheter - mall
Titel: VAS Behovsanalys behörigheter - mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-15
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Journal - IT-behörigheter och åtkomst - VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: