Direkt till innehållet

Behörigheter och inloggning

På den här sidan har vi samlat information om behörigheter och inloggning. I listan nedan hittar du de rutiner och blanketter som finns inom området.

De regiongemensamma rutinerna beskriver hur beslut och beställning av behörigheter ska gå till, se rutin "Behörigheter och åtkomst till it-system". Rutinen ger bland annat vägledning i hur de särskilda blanketterna för Ny användare, Förändrade behörigheter och Avslutad användare ska användas.

Det är alltid ansvarig chef som beslutar om behörigheter. IT-avdelningen, kataloguppdaterare, objektspecialistermed flera verkställer beslutet, dvs. tilldelar behörigheterna.

När det gäller IT-system; det finns mer information under respektive system som du når via menyn IT-stöd och system till vänster på sidan.

Dokument om IT-behörigheterAnslutning till regionens datanätverk

Typ: Rutin
Gäller för: IT-säkerhet och infrastruktur
Fastställd av: Avdelningschef IT-säkerhet och infrastruktur
Publicerad: 2021-10-01 14:46:34
Granskare:
Huvudförfattare: Sjöberg Lars-Erik RGS IT SK
Medförfattare:
Redaktör: Levin Eva RGS VS IT
Kapitel: 310. Stöd - IT

Avtal anslutning extern part

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2021-11-30 17:52:03
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörighet i Ekonomi-/HR-system

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-09-15 09:59:59
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Martin RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer

Typ: Rutin
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Fastställd av: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Publicerad: 2021-10-04 07:16:56
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Medförfattare:
Redaktör: Levin Eva RK
Kapitel: 310. Stöd - IT

Behörigheter - beslut om eFrikort

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-31 11:29:58
Granskare:
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - It-system

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Nilsson Anders J RK STAB, Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2021-09-21 10:47:41
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - It-system blankett

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Nilsson Anders J RK STAB, Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2021-09-14 08:19:21
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Master

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 11:22:32
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Provisio

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-10-16 12:13:54
Granskare:
Huvudförfattare: Wallentin Annika RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Stratsys

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
Publicerad: 2021-10-05 09:59:48
Granskare:
Huvudförfattare: Härlin Erik RK EKONOMI
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Utökad behörighet för personal på specifikt system/server

Typ: Rutin
Gäller för: IT-säkerhet och infrastruktur
Fastställd av: Avdelningschef IT-säkerhet och infrastruktur
Publicerad: 2021-10-01 15:23:07
Granskare:
Huvudförfattare: Gustavsson Fredrik S RGS IT SK
Medförfattare:
Redaktör: Levin Eva RGS VS IT
Kapitel: 310. Stöd - IT

Behörigheter - VAS

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-10 08:24:02
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - VAS - Hur ska den fyllas i?

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-11 11:30:40
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-01 08:11:36
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter Qlik Sense

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Claesson Per Ove RGS VS SYSTEMUTV IT, Avdelningschef
Publicerad: 2021-07-06 14:02:25
Granskare:
Huvudförfattare: Troff Carl HS EA
Medförfattare:
Redaktör: u00c5dahl Martin RGS VS IT
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Behörigheter till it-system - Delegation

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2021-11-30 17:56:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-11-13 10:54:17
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Chef begär åtkomst till anställdas e-postlåda/nätverkslösenord

Typ: Rutin
Gäller för: Expertstödsavdelningen
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-14 14:40:18
Granskare:
Huvudförfattare: Roswall Peter RK
Medförfattare:
Redaktör: Levin Eva RK
Kapitel: 310. Stöd - IT

Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter MittVaccin

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-21 16:27:21
Granskare:
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Hantering av användare i VAS-NCS med skyddad identitet

Typ: Rutin
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Fastställd av: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Publicerad: 2021-10-01 10:49:33
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Levin Eva RGS VS IT
Kapitel: 310. Stöd - IT

Internet - för besökare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-11-16 10:56:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Internet - för personal

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-12-18 14:27:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Loggkontroll av användare i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Expertstödsavdelningen
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-10-01 13:20:38
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Levin Eva RGS VS IT
Kapitel: 310. Stöd - IT

Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem - bilaga

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pedersen Henrik RK STAB, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-12-18 11:04:04
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Lösenord

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2021-11-02 10:57:19
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Riskanalys - VAS behörigheter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 09:16:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Tilldelning av VAS-behörighet till kvälls- och helgmottagning.

Typ: Rutin
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-03-07 09:27:33
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS Behovsanalys behörigheter - mall

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 09:16:44
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Dokument om IT-behörigheter

Senast ändrad: