Direkt till innehållet

Behörigheter och inloggning

På den här sidan har vi samlat information om behörigheter och inloggning. I listan nedan hittar du de rutiner och blanketter som finns inom området.

De regiongemensamma rutinerna beskriver hur beslut och beställning av behörigheter ska gå till, se rutin "Behörigheter och åtkomst till it-system". Rutinen ger bland annat vägledning i hur de särskilda blanketterna för Ny användare, Förändrade behörigheter och Avslutad användare ska användas.

Det är alltid ansvarig chef som beslutar om behörigheter. IT-avdelningen, kataloguppdaterare, objektspecialistermed flera verkställer beslutet, dvs. tilldelar behörigheterna.

När det gäller IT-system; det finns mer information under respektive system som du når via menyn IT-stöd och system till vänster på sidan.

Dokument om IT-behörigheter

Senast ändrad: