Direkt till innehållet

Behörigheter och inloggning

På den här sidan har vi samlat information om behörigheter och inloggning. I listan nedan hittar du de rutiner och blanketter som finns inom området.

De regiongemensamma rutinerna beskriver hur beslut och beställning av behörigheter ska gå till, se rutin "Behörigheter och åtkomst till it-system". Rutinen ger bland annat vägledning i hur de särskilda blanketterna för Ny användare, Förändrade behörigheter och Avslutad användare ska användas.

Det är alltid ansvarig chef som beslutar om behörigheter. IT-avdelningen, kataloguppdaterare, objektspecialistermed flera verkställer beslutet, dvs. tilldelar behörigheterna.

När det gäller IT-system; det finns mer information under respektive system som du når via menyn IT-stöd och system till vänster på sidan.

Dokument om IT-behörigheterBehörigheter - It-system

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-12-18 11:35:37
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - It-system blankett

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Nilsson Anders J RK STAB, Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2021-09-14 08:19:21
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Master

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 11:22:32
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Provisio

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-10-16 12:13:54
Granskare:
Huvudförfattare: Wallentin Annika RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - VAS

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-10 08:24:02
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - VAS - Hur ska den fyllas i?

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-11 11:30:40
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter och åtkomst till it-system - Bilaga 6 Obstetrix, ny och förändrad behörighet

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-01 08:11:36
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter till it-system - Delegation

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-12-18 14:22:47
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-11-13 10:54:17
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter MittVaccin

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-21 16:27:21
Granskare:
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Internet - för besökare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-11-16 10:56:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Internet - för personal

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-12-18 14:27:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Loggning och loggkontroll i patientjournalsystem - bilaga

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pedersen Henrik RK STAB, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-12-18 11:04:04
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Riskanalys - VAS behörigheter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 09:16:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Tilldelning av VAS-behörighet till kvälls- och helgmottagning.

Typ: Rutin
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-03-07 09:27:33
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS Behovsanalys behörigheter - mall

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 09:16:44
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Senast ändrad: