Direkt till innehållet

Barn som anhöriga

När en förälder eller annan närstående vuxen har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett skadligt bruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar, eller har utsatts för våld eller andra övergrepp ska medarbetare i vården särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen (Kap. 5, 7 §) samt Barnkonventionen.

Bild på familj och vårdpersonal på sjukhus.

Regiongemensam rutin och modell

Region Halland har tagit fram den regionövergripande rutinen "Barn som anhöriga". Rutinen beskriver bland annat den modell och metod vi ska arbeta utifrån för att uppmärksamma barn som anhöriga, för att kunna ge dem behovsanpassad information, råd och stöd.

Den regiongemensamma rutinen hittar du längst ner på sidan.

Relaterade länkar på Vårdgivarwebben

Barn och ungdomars hälsa

Barnens rättigheter

Barn, unga och familj

Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Barn som anhöriga på 1177.se

När en vuxen i din familj inte mår bra - 1177

Läs mer hos andra

Ser du mig? - Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga med bland annat webbutbildningen  "Våga Fråga" och tecknade filmer om psykisk ohälsa i familjen

Samtalsmetoden BRA-samtal (Stiftelsen Allmänna Barnhuset)

När en förälder mår psykiskt dåligt - Umo

Maskrosbarn

Bris

Nära cancer

Randiga huset

Start - Kunskapsguiden

Att samtala med barn (socialstyrelsen.se)

 

Regiongemensam rutin

Senast ändrad: