Direkt till innehållet

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till nutritionskonsulent på Hjälpmedelscentrum

nutrition@regionhalland.se

 

Kontaktuppgifter för vårdpersonal till dietist

Patienter med enteral nutritionsbehandling

EN-dietist Norr (Falkenberg, Varberg, Kungsbacka): Johanna Måttgård Andersson, tel: 0738 - 67 17 93

EN-dietist Söder (Halmstad, Hylte, Laholm): Lovisa Lund Kirkhoff, tel: 0764 - 95 31 08

Patienter med dysfagi eller specialiserade nutritionsproblem

Dietist, Kungsbacka: 010 - 206 97 66

Dietist, Varberg, Falkenberg: 010 - 206 97 65

Dietist, Halmstad, Hylte, Laholm: 010 - 206 97 64Senast ändrad: