Direkt till innehållet

Manualer Vårdsystem

Här finns alla manualer gällande de olika vårdsystemen samlade.

Under respektive vårdsystem finns länkar till de manualer som gäller för varje system.Användarmanual NCS Läkemedel Slutenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 07:25:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användarmanual NCS Läkemedel Öppenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 07:25:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula - Användarmanual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 08:01:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula - Inloggning med SITHS-kort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 08:01:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Bevakning av formulär RE11 och RE15 i VAS - KK HS

Typ: Manual
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-09 14:52:48
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Bevakning av JO20 - KK HS

Typ: Manual
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-12-09 14:47:02
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Dikteringsmall Epikris

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:41
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Läkemedelsbehandling

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:39:48
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Nybesök

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-06-23 10:16:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Psykosocial basbehandling

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Test, grupp, konf

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmall Vårdplan

Typ: Manual
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2018-04-30 08:55:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Dikteringsmallar och KVÅ-åtgärder

Typ: Manual
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-11-12 09:30:37
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare: Santesson Anna PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ekokardiografi med kontrast - Bilaga 1 - Åtgärdskodning

Typ: Manual
Gäller för: Medicinkliniken sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-14 15:54:32
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Kassaregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2020-07-08 13:16:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Elofsson Caroline A RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual eFrikort för VAS registrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-05-22 15:11:56
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Manual för bokning till preoperativ information

Typ: Manual
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus, Ortopedikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-01-18 08:53:08
Granskare:
Huvudförfattare: Jingblad Frida HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Manual VAS Läkemedel NCS Vätskebalans

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2019-10-24 11:05:07
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS IT TELE SD
Kapitel:

Omvårdnadsdokumentation i slutenvård Barn- och ungdomskliniken - Bilaga 1 Fickfolder

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-05-13 11:27:17
Granskare:
Huvudförfattare: Rosdal Johanna HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Remiss till DBT-teamet

Typ: Manual
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-17 13:32:42
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Remisshantering - VPM Halmstad

Typ: Manual
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-03 10:43:52
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Svevac - Registrera vaccination

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-15 16:56:31
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Akutliggaren

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 13:49:09
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Ankomstregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 09:05:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning Klinik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning Patient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Bokning via externt system

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Byta lösenord och låsa upp spärrad användare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:24:31
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Dagsjukvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-03-20 11:40:48
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diabetesregistrering till NDR

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:24:18
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diagnos- och åtgärdsregistrering

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-06 13:58:43
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diagnos- åtgärdsregistering, differentierad sjukgymnastik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-07 09:29:51
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett administration

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:36:29
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett ljudinställningar

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:36:50
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Diktett sekreterare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:37:00
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 2 Dikterare, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:17:51
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 3 Sekreterare, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:18:12
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 4 Nollställning diktat-ID, manual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:18:29
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - E-arkiv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-03 10:26:50
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Fysisk aktivitet på recept FaR

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:39
Granskare:
Huvudförfattare: Hadzic Mirjana RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Företagshälsovården, Fhv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:24:41
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Försättsblad skanning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:24:07
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Gemensam klinik

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 09:35:55
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Grundfunktioner

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-03 10:26:59
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - In- och utskrivningar inom psykiatrisk och somatisk vård för intagna enligt LPT, LRV

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 13:49:55
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Journal

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 13:02:36
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Journal - Intygsöversikt

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-07-01 07:56:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Kassa

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-10 07:26:16
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kassa, byta kassanummer

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:37:10
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kassaöppning/kassastängning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-07 10:31:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Kortkommando

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-23 10:05:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Korttidsboende (KoBo)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-28 12:54:16
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Lab

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-02-26 11:50:15
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Levnadsvanor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-27 12:43:33
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Logganalys och funktionslogg

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-13 11:20:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Loggkontroll E-arkiv

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-03 10:27:13
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-30 15:25:14
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för ssk

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-30 15:25:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - ePed

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-24 12:05:24
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - In- och utfarter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-27 15:11:52
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Inskrivning, utskrivning, klinikbyte för sjuksköterskor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-01-24 14:33:19
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Inskrivningsmanual, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 13:11:51
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Minibackup utskrift

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 12:38:48
Granskare:
Huvudförfattare: Jansson Boman Jenny RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Mätvärden

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-31 10:24:16
Granskare:
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via VAS-NCS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 17:00:23
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Jennie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Pascal, registrera och ordinera på ny dospatient via webben

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 17:00:07
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Jennie RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 13:12:02
Granskare:
Huvudförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för läkare

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-21 10:06:51
Granskare:
Huvudförfattare: Nordlöf Linda RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel NCS - Öppenvårdstempkurva, ÖVT, för sjuksköterskor

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-20 14:17:55
Granskare:
Huvudförfattare: Nordlöf Linda RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Nyström Julia RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Läkemedel, Auricula uppslagsbild

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 12:05:37
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Omvårdnad slutenvård, öppenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 09:35:44
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Patient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-06 08:15:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Patientlista

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 13:49:44
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - PDL i VAS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:24:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Personliga inställningar

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-09 08:55:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Picsara, uthopp från VAS

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-21 12:20:16
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Registrera avliden

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-04 09:05:53
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Registrera tvångsvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 13:49:32
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Remisser

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-02-26 11:50:15
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Reservnummer

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-13 11:20:55
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Reservnummer nyfödda

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-02-04 07:35:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Rond och kroppsfunktioner

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-04 09:35:39
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Schema Tidbok

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-11-19 10:30:42
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Slutenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 11:37:12
Granskare:
Huvudförfattare: Käll Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - SMS-påminnelse

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-03-27 11:45:14
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Standard

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-23 10:05:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Sökord med definitioner vårdplan

Typ: Manual
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-06-13 17:33:13
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Tand - Akut frisktandvårdspatient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-08 08:54:44
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Allmänt tandvårdsbidrag

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 15:01:17
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Beskrivning av webbtidbok Carita

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-06-08 10:32:08
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Debitering av Omsorgspatient

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-15 11:04:04
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Debitering ren LVT

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 14:55:37
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Efterhandskontroll FK

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-05-15 11:04:34
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Flytta Terapiplan Kostnadsförslag TV10

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 10:26:35
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Förhandsbedömning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 15:00:26
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Försäljning Tandvårdsprodukter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 10:59:00
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Omgångstyper och Avtalstyper

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-18 17:08:49
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Starta ny ersättningsperiod i förtid

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 14:56:12
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Statistikbesök för landstingsvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 14:56:51
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 11:01:01
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Tandteknisk faktura, TTF

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 14:54:35
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Tandvårdsjournal Carita

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-05 11:02:47
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - Terapiplan Kostnadsberäkning Förhandsprövning

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-11 09:07:59
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tand - US-protokoll TV10

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 14:34:09
Granskare:
Huvudförfattare: Erlandsson Annicka NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Tillväxtdiagram

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-18 08:22:18
Granskare:
Huvudförfattare: Fröhnert Sabine RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Våldsutsatthet

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:23:48
Granskare:
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Vårdkontakter

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-01-22 09:00:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Vårdval Halland Väntetider i vården

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-24 11:18:15
Granskare:
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Vårdval plus-kontakt

Typ: Manual
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2014-06-18 21:53:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

VAS - Väntetider i vården - Specialistvården

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-26 11:36:16
Granskare:
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Webbtidbok VAS och 1177

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-06 13:50:18
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: u00c5kesson Ulrika PSH LEDN
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

VAS - Webcert

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-25 07:52:05
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Webcert (Ineras material)

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-03-31 08:55:15
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Ögonbottenfotoremiss

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-14 11:25:08
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Senast ändrad: