Direkt till innehållet

Symbolen för Vårdavtal med Region Halland

Vårdgivare som har avtal med Region Halland har rätt att använda en särskild symbol som visar detta, se nedan. Symbolen kan exempelvis användas i annonser, tryckt informationsmaterial och på vårdgivarens webbplats. Den finns i digitalt format för webb och sociala medier samt i format för tryck för t.ex. informationsmaterial och annonser i tidningar.

Symbolen signalerar att patienten har samma möjligheter och rättigheter hos vårdgivare med avtal som hos vårdgivare inom Region Halland offentliga regi.

Symbol Vårdavtal digitalt

Exempel på användning

För aktörer med avtal rekommenderas användningen av symbolen att kompletteras med texten ”Aktörens xxx namn har avtal med Region Halland. Det innebär att vi har samma patientavgifter och följer samma regler för frikort och sjukresor som inom Region Hallands egen vård”.

Användning i tryck

I tryck, såsom t.ex. tidningsannonser och informationsmaterial, används symbolen i eps-format.

Användning i digitalt material

I digitalt material, t.ex. på en webbplats eller i annons på sociala medier, används symbolen i png-format. Tänk på att inte dra i symbolen så att proportionerna ändras. Symbolen får inte vara mindre än 85 pixlar bred. Detta för att texten ska vara läsbar på bildskärm.

Användning av symbolen i annons

I en annons (i tidning eller på sociala medier) kan symbolen med fördel placeras längst ned i ett hörn med avstånd från aktörens egen logotyp. Tänk på att det ska finnas en frizon runt symbolen.

Alltid frizon kring symbolen

  • För att symbolen ska framgå tydligt ska den alltid ha en frizon runt om. I denna yta får det inte ligga bilder, text, linjer eller andra element.
  • Frizonen ska vara 1 cm runt om logotypen. Frizonen är ett minimum. Ibland kan en ännu större frizon få symbolen att framträda tydligare. Frizonen anger också minsta avståndet till kanten.

Minsta tillåtna storlek

Symbolen får inte vara mindre än 20 mm bred i tryck eller 85 pixlar digitalt. Detta för att texten ska vara läsbar.

Symbolen finns även i form av en skylt. Hur beställer man den?

Vi avtalsansvariga skickar ut ny skylt till befintliga vårdgivare, nya som tillkommer får skylten av oss inför avtalsstart.

Vad gäller? Är det ett värdehandling?

Ja den skall återlämnas när avtal upphör, vi för ett register för dokumentation om vilka aktörer som fått en skylt.

Vad gäller för skylten? Var ska den placeras?

Väl synlig för besökande patienter vid entré, reception eller väntrum. Om man även har en Vårdval Hallands skylt hur ska dessa placeras i förhållande till varandra. Vi föreslår att Vårdvalsskylten skall prioriteras och sättas överst eller till vänster och Vårdavtalet skylt sätts under eller till höger om Vårdvalsskylten.

Finns det hållare som ska monteras upp, eller kan den sättas upp med tejp? Vilken tejp i så fall?

Skylten är i samma format som tidigare så den gamla hållaren kan användas. Är du ny aktör beställ hållare från Region Halland. Undvik att tejpa upp skylten.

Hur ska gamla skyltar hanteras (destrueras)?

Skylten ska återlämnas till avtalsansvariga.Senast ändrad: