Direkt till innehållet

Symbolen för Vårdavtal med Region Halland

Vårdgivare som har avtal med Region Halland har rätt att använda en särskild symbol som visar detta, se nedan. Symbolen signalerar att patienten har samma möjligheter och rättigheter hos vårdgivare med avtal som hos vårdgivare inom Region Halland offentliga regi.

Den visar också att du är godkänd som vårdgivare i Region Halland. Det är bara vårdgivare som har avtal med Region Halland som får använda symbolen.

Symbolen står för kvalitet och trygghet för patienterna.

Användarguide och symboler för nedladdning hittar du här.

Symbol Vårdavtal digitalt

Symbol Vårdavtal tryck

Senast ändrad: