Direkt till innehållet

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Det finns två Nationella vårdprogram för palliativ vård – ett för vuxna (patienter från 18 år) och ett för barn (patienter under 18 år). De beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell. Vårdprogrammen beskriver hela det palliativa vårdförloppet, från tidig fas till sen fas.

Särskilt fokus har lagts på vikten av att i rätt tid identifiera palliativa vårdbehov, patient och närståendes behov av samtal, samt på omvårdnad och symtomlindring. Vårdprogrammen beskriver hur viktigt det är att arbeta strukturerat och personcentrerat inom den palliativa vården Nationella vårdprogram palliativ vård – RCC (cancercentrum.se)

Regionala styrande dokumentSenast ändrad: