Direkt till innehållet

Vårdriktlinjer – regional vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer, informationsmaterial och verktyg för dig som är offentlig eller privat vårdgivare i Halland.


Coronavirus (covid-19)

Här på vårdgivarwebben finns en samlingssida för coronaviruset (covid-19). Där hittar du samlad information kopplad till covid-19, som exempelvis riktlinjer, utbildnings- och informationsmaterial och länkar till andra myndigheter.

Samlingssida för coronavirus (covid-19)


Vårdriktlinjer

På denna sida finner du Regionala Vårdhygieniska Vårdriktlinjer.

Andningsskydd
Titel: Andningsskydd
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Titel: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-07-03
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Apkoppor (monkeypox), misstänkta eller konstaterade
Titel: Apkoppor (monkeypox), misstänkta eller konstaterade
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-10-17
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Basala hygienrutiner och klädregler
Titel: Basala hygienrutiner och klädregler
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C och HIV)
Titel: Blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C och HIV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Byggenskap och vårdhygien (BoV)
Titel: Byggenskap och vårdhygien (BoV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Byggnation, Vårdhygien vid om- och ny-
Titel: Byggnation, Vårdhygien vid om- och ny-
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici och andra virusorsakade gastroenteriter
Titel: Calici och andra virusorsakade gastroenteriter
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-23
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici, Checklista vid utbrott av
Titel: Calici, Checklista vid utbrott av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit
Titel: Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Central venkateter (CVK)
Titel: Central venkateter (CVK)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Clostridioides difficile-orsakad diarré
Titel: Clostridioides difficile-orsakad diarré
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Titel: Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Vårdriktlinje vid
Titel: Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Vårdriktlinje vid
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Diarresjukdomar
Titel: Diarresjukdomar
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Djur i vården (DIV)
Titel: Djur i vården (DIV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
ESBL, klassisk
Titel: ESBL, klassisk
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
ESBL-CARBA - Bilaga 1 - Patientbrev
Titel: ESBL-CARBA - Bilaga 1 - Patientbrev
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-21
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
ESBL-CARBA – 1 – Vård och behandling av patient med
Titel: ESBL-CARBA – 1 – Vård och behandling av patient med
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-19
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
ESBL-CARBA – 2 - Nyupptäckt ESBL-CARBA-positiv patient – vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Titel: ESBL-CARBA – 2 - Nyupptäckt ESBL-CARBA-positiv patient – vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-18
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-Privata vårdgivare
Titel: Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-Privata vårdgivare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin
Titel: Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-22
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Endoskop, endoskopidiskmaskin mikrobiologisk provtagning
Titel: Endoskop, endoskopidiskmaskin mikrobiologisk provtagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-04-29
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop
Titel: Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Enteral nutrition
Titel: Enteral nutrition
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Epidemirapport
Titel: Epidemirapport
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-11-11
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Hjälpmedel, Omhändertagande av
Titel: Hjälpmedel, Omhändertagande av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Influensa, RS-virus samt övriga luftvägsinfektioner
Titel: Influensa, RS-virus samt övriga luftvägsinfektioner
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-08
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Legionella - Förebyggande åtgärder
Titel: Legionella - Förebyggande åtgärder
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-29
Huvudförfattare: Vessin Sevholt Carianne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Leksaker i vårdmiljö - Hantering, rengöring och desinfektion
Titel: Leksaker i vårdmiljö - Hantering, rengöring och desinfektion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-10-17
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
MRSA 1 – Vård och behandling av MRSA-patient på vårdavdelning och mottagning
Titel: MRSA 1 – Vård och behandling av MRSA-patient på vårdavdelning och mottagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
MRSA 2 - Nyupptäckt MRSA-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Titel: MRSA 2 - Nyupptäckt MRSA-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
MRSA 3 - MRSA-screening av personal och studerande samt handläggning vid fynd av MRSA hos personal
Titel: MRSA 3 - MRSA-screening av personal och studerande samt handläggning vid fynd av MRSA hos personal
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
MRSA 4 – Vård och behandling av känd MRSA-patient på psykiatrisk vårdavdelning och mottagning
Titel: MRSA 4 – Vård och behandling av känd MRSA-patient på psykiatrisk vårdavdelning och mottagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
MRSA – Bilaga 1 - Patientbrev
Titel: MRSA – Bilaga 1 - Patientbrev
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-06-08
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Munskydd - Säker användning
Titel: Munskydd - Säker användning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-01-25
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Mässling, Misstänkt eller konstaterad
Titel: Mässling, Misstänkt eller konstaterad
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Operation på mottagning: Checklista inför förändring eller utökning av operativa ingrepp på mottagning
Titel: Operation på mottagning: Checklista inför förändring eller utökning av operativa ingrepp på mottagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-09
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Operationer på mottagningar
Titel: Operationer på mottagningar
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-10-23
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Operationsavdelning, Översikt smittbärande patient
Titel: Operationsavdelning, Översikt smittbärande patient
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-22
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Operationssjukvård
Titel: Operationssjukvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Perifer venkateter (PVK)
Titel: Perifer venkateter (PVK)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Personalinfektioner inom vård och omsorg
Titel: Personalinfektioner inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Preoperativ helkroppsdesinfektion
Titel: Preoperativ helkroppsdesinfektion
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-10-24
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Screening av patienter, Mikrobiologisk
Titel: Screening av patienter, Mikrobiologisk
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg
Titel: Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Skabb
Titel: Skabb
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Slutenvårdplacering av patient med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie
Titel: Slutenvårdplacering av patient med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region Halland
Titel: Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)
Titel: Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Smittskyddsblad - Patient och läkarinformation
Titel: Smittskyddsblad - Patient och läkarinformation
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-11
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Patientinformation - Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Titel: Smittspårning covid–19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-11-21
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 5 – Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer
Titel: Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 5 – Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-17
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Spol- och diskdesinfektorer, Kvalitetssäkring av
Titel: Spol- och diskdesinfektorer, Kvalitetssäkring av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Streptokock grupp A (GAS), Sårinfektion samt förlossningsrelaterad infektion orsakad av
Titel: Streptokock grupp A (GAS), Sårinfektion samt förlossningsrelaterad infektion orsakad av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Städning i vårdlokaler (SIV)
Titel: Städning i vårdlokaler (SIV)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Städning – Checklista vårdrum/hygienrum
Titel: Städning – Checklista vårdrum/hygienrum
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-09
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid HS
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Städöversikt för mottagning
Titel: Städöversikt för mottagning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-13
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Städöversikt för vårdavdelning
Titel: Städöversikt för vårdavdelning
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-09-11
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Sårbehandling
Titel: Sårbehandling
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Tandvård, Riktlinjer för vårdhygien inom (HOBIT)
Titel: Tandvård, Riktlinjer för vårdhygien inom (HOBIT)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Terapibassäng, Behandling i
Titel: Terapibassäng, Behandling i
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam
Titel: Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Tvätt till Elis Textil Service AB
Titel: Tvätt till Elis Textil Service AB
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Utlandsvårdad patient och/eller vårdsökande flykting – smittförebyggande omhändertagande
Titel: Utlandsvårdad patient och/eller vårdsökande flykting – smittförebyggande omhändertagande
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VRE - Del 1 - Vård och behandling av VRE-patient
Titel: VRE - Del 1 - Vård och behandling av VRE-patient
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-14
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VRE - Del 2 - Nyupptäckt VRE-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Titel: VRE - Del 2 - Nyupptäckt VRE-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-08-31
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
VRE – Bilaga 1 - Patientbrev
Titel: VRE – Bilaga 1 - Patientbrev
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2018-12-10
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Varicella-zoster-virus
Titel: Varicella-zoster-virus
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-02-25
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Titel: Visir för flergångsbruk, Instruktion inför användning och rengöring av
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-11-09
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Infektion - Ambulans och prehospital sjukvård
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vägglöss inom vården
Titel: Vägglöss inom vården
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Kötz Arne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord:
Medicinsk term: Vårdhygien
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland
Titel: Vårdhygien, Grundläggande för hälso- och sjukvård i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-06-15
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Vårdhygien - Ambulans och prehospital sjukvård - Infektion
Fastställare: Regional samordnande chefläkare

Senast ändrad: