Direkt till innehållet

Vårdhygien regional vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer, informationsmaterial och verktyg för dig som är offentlig eller privat vårdgivare i Halland.

Vårdriktlinjer

På denna sida finner du Regionala Vårdhygieniska Vårdriktlinjer.Andningsskydd FFP2 eller FFP3 med och utan ventil

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-03 12:28:48
Granskare:
Huvudförfattare: Vessin Sevholt Carianne AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Basala hygienrutiner och klädregler

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-09 11:39:29
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C och HIV)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:30:42
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Byggnation, Vårdhygien vid om- och ny-

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-10-22 06:23:17
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici - information vid utbrott på vårdavdelning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-09-02 06:16:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Thorsson Maria HS
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici - Informationsskylt - Vinterkräksjuka på avdelning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-12 11:59:05
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Calici och andra virusorsakade gastroenteriter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:30:46
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici, Checklista vid utbrott av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-01-14 13:06:25
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-02-28 14:39:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Central venkateter (CVK)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Lind?n Thomas RK H?LSO -OCH SJUKV?RD, Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-03-07 10:18:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Clostridium difficile-orsakad diarré samt andra bakteriella diarrésjukdomar

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:30:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Vårdriktlinje vid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-06-04 11:26:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-Hallands sjukhus, psykiatrisk slutenvård samt privata sjukhus i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-11-08 14:01:19
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-Närsjukvården Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-02-27 06:31:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-01-14 13:08:22
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Endoskop, Processkontroll gällande rengöring, desinfektion och provtagning av värmekänsliga endoskop

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-01-14 13:07:54
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-20 11:24:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Enteral nutrition

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-11-09 06:50:58
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Epidemirapport

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-07 08:10:27
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL carba - 1 - Syfte, bakgrund, ansvar, riskfaktorer och provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:38:42
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

ESBL carba - 2 - Nyupptäckt ESBL carba-positiv patient - Vägledning om uppföljning för behandlande läkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-03-01 11:29:15
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

ESBL carba - 3 - Fynd av ESBL carba på vårdavdelning - Vägledning för avdelningspersonal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:35:57
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

ESBL carba - 4 - Vård och behandling av känd ESBL carba-patient på vårdavdelning och mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:30:57
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL carba - 5 - Vård och behandling av känd ESBL carba-vårdtagare inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:35:40
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

ESBL carba - 6 - Förlossnings- och BB-vård av känd ESBL carba-patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:31:09
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL carba - Bilaga 1 - Patientbrev

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-03 13:43:28
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

ESBL, klassisk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:31:21
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-02-19 06:56:49
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Hjälpmedel, Omhändertagande av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-19 13:16:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare: Magyar Birgitta ADH HFS HMC;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Influensa, Misstänkt eller konstaterad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:31:39
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Legionella - Förebyggande åtgärder

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-09-18 05:48:44
Granskare:
Huvudförfattare: Vessin Sevholt Carianne ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Leksaker i vårdmiljö - Hantering, rengöring och desinfektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-11-13 10:17:34
Granskare:10537;#Melin Ellinor AMD MIB
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

MRSA - 01 - Syfte, bakgrund, ansvar, riskfaktorer och provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-09-08 09:11:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 02 - Nyupptäckt MRSA-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-01-12 09:15:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 03 - Fynd av MRSA på vårdavdelning - Vägledning för avdelningspersonal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-09-12 06:15:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 04 - Vård och behandling av känd MRSA-patient på somatisk vårdavdelning och mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-17 09:56:54
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 05 - Förlossnings- och BB-vård av känd MRSA-patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:31:57
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 06 - Vård och behandling av känd MRSA-vårdtagare inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:49:16
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

MRSA - 07 - Screeningrutiner gällande personal som vårdat MRSA-patient i öppen- och slutenvård i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-09-12 06:14:58
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 08 - Handläggning av personal som tjänstgjort eller vårdats utomlands eller inom svensk riskregion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:48:19
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

MRSA - 09 - Handläggning vid fynd av MRSA hos personal inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-02-19 06:58:13
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 10 - MRSA-screening av personal-studerande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-04-15 09:24:00
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 11 - Vård och behandling av känd MRSA-patient på psykiatrisk vårdavdelning och mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-17 10:19:17
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - Bilaga 1 - Patientbrev

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 05:20:41
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Munskydd och andningsskydd, Instruktionsfilm om hur man tar av och p?

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-03-19 10:05:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Mässling, Misstänkt eller konstaterad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-04-27 07:34:25
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Erntell Mats RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Operationer på mottagningar

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-05 06:32:58
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Allenmark Christer HS
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Operationsavdelning, Översikt smittbärande patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-03 07:23:04
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Operationssjukvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-03 07:23:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Operativa ingrepp - Vårdhygieniska aspekter för operationsenheter eller annan vårdenhet där viss kirurgisk verksamhet bedrivs

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-08-23 08:20:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Vessin Sevholt Carianne ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Perifer venkateter (PVK)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Lind?n Thomas RK H?LSO -OCH SJUKV?RD, Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-01-17 13:39:49
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Personlig skyddsutrustning, Användning av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:45:52
Granskare:
Huvudförfattare: Vessin Sevholt Carianne AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Preoperativ helkroppsdesinfektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-01-19 11:35:12
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening av patienter, Mikrobiologisk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-19 11:26:51
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-09-25 05:21:15
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Skabb

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-14 08:35:24
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Slutenvårdplacering av patient med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-06-19 08:04:55
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-10-01 05:05:04
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-20 11:17:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Smittskyddsblad - Patient och läkarinformation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-03-07 10:22:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 09:00:07
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-11 06:37:48
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 09:00:13
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 09:00:24
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 5 - Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 09:00:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer, Kvalitetssäkring av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:43:46
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Streptokock grupp A (GAS), Sårinfektion samt förlossningsrelaterad infektion orsakad av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-04-25 10:05:57
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Städning - Checklista vårdrum/hygienrum

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 09:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Städöversikt för mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:33:24
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Städöversikt för vårdavdelning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-10-17 04:03:47
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Sårbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 11:26:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Terapibassäng, Behandling i

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-05 07:41:15
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 10:32:04
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Tvätt till Berendsen Textil Service AB

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:42:08
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Utlandsvårdad patient eller patient vårdad inom svensk riskregion, Handläggning av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 11:41:43
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Varicella-zoster-virus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Lind?n Thomas RK H?LSO -OCH SJUKV?RD, Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-01-17 13:38:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VRE - Bilaga 1 - Patientbrev

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-10 12:54:12
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

VRE - Del 1 - Vård och behandling av VRE-patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-30 10:26:16
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

VRE - Del 2 - Nyupptäckt VRE-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-30 10:25:54
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid HS
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Vårdrelaterad infektion, Region Hallands definition av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-11-14 12:28:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Vägglöss inom vården

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-10-02 09:09:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

 

Senast ändrad: