Direkt till innehållet

Vårdhygien regional vårdgivare

Här finns vårdriktlinjer, informationsmaterial och verktyg för dig som är offentlig eller privat vårdgivare i Halland.


Coronavirus (covid-19)

Här på vårdgivarwebben finns en samlingssida för coronaviruset (covid-19). Där hittar du samlad information kopplad till covid-19, som exempelvis riktlinjer, utbildnings- och informationsmaterial och länkar till andra myndigheter.

Samlingssida för coronavirus (covid-19)


Vårdriktlinjer

På denna sida finner du Regionala Vårdhygieniska Vårdriktlinjer.Andningsskydd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-06-15 09:21:50
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Basala hygienrutiner och klädregler

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-07-24 16:58:35
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C och HIV)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 14:30:42
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Byggnation, Vårdhygien vid om- och ny-

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-08-11 15:59:25
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici - information vid utbrott på vårdavdelning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-09-02 10:16:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Thorsson Maria HS
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici - Informationsskylt - Vinterkräksjuka på avdelning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-01-12 13:59:05
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Calici och andra virusorsakade gastroenteriter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 14:30:46
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici, Checklista vid utbrott av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-01-14 15:06:25
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-02-28 16:39:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Central venkateter (CVK)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Lind?n Thomas RK H?LSO -OCH SJUKV?RD, Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-03-07 12:18:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Clostridium difficile-orsakad diarré samt andra bakteriella diarrésjukdomar

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 14:30:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-08-12 11:45:58
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Vårdriktlinje vid

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-06-04 15:26:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-Hallands sjukhus, psykiatrisk slutenvård samt privata sjukhus i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-11-08 16:01:19
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Egenkontroll-Vårdhygienisk standard-Närsjukvården Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-02-27 08:31:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-01-14 15:08:22
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Endoskop, Processkontroll gällande rengöring, desinfektion och provtagning av värmekänsliga endoskop

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-01-14 15:07:54
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-20 13:24:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Enteral nutrition

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-11-09 08:50:58
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Epidemirapport

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-07 10:10:27
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL, klassisk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-11-05 11:47:34
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL-CARBA - 1 - Vård och behandling av patient med

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-11-07 08:03:30
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL-CARBA - 2 - Nyupptäckt ESBL-CARBA-positiv patient - vägledning och uppföljning för behandlande läkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-12-11 16:22:33
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

ESBL-CARBA - Bilaga 1 - Patientbrev

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-11-07 07:59:46
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-03-10 14:11:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Hjälpmedel, Omhändertagande av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-19 15:16:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare: Magyar Birgitta ADH HFS HMC;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Influensa, Misstänkt eller konstaterad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 14:31:39
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Legionella - Förebyggande åtgärder

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-09-18 09:48:44
Granskare:
Huvudförfattare: Vessin Sevholt Carianne ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Leksaker i vårdmiljö - Hantering, rengöring och desinfektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-11-13 12:17:34
Granskare:10537;#Melin Ellinor AMD MIB
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

MRSA - 01 - Syfte, bakgrund, ansvar, riskfaktorer och provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-09-08 13:11:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 02 - Nyupptäckt MRSA-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-09-03 11:13:12
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 03 - Fynd av MRSA på vårdavdelning - Vägledning för avdelningspersonal

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-09-12 10:15:50
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 04 - Vård och behandling av känd MRSA-patient på somatisk vårdavdelning och mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-17 13:56:54
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 05 - Förlossnings- och BB-vård av känd MRSA-patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 14:31:57
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 06 - Vård och behandling av känd MRSA-vårdtagare inom kommunal vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 13:49:16
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

MRSA - 07 - Screeningrutiner gällande personal som vårdat MRSA-patient i öppen- och slutenvård i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-09-12 10:14:58
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 08 - Handläggning av personal som tjänstgjort eller vårdats utomlands eller inom svensk riskregion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 13:48:19
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

MRSA - 09 - Handläggning vid fynd av MRSA hos personal inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-02-19 08:58:13
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 10 - MRSA-screening av personal-studerande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-04-15 13:24:00
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare: Nilsfelt Evelina ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - 11 - Vård och behandling av känd MRSA-patient på psykiatrisk vårdavdelning och mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-09-17 14:19:17
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

MRSA - Bilaga 1 - Patientbrev

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 07:20:41
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Mässling, Misstänkt eller konstaterad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-04-27 11:34:25
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Erntell Mats RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Operationer på mottagningar

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-11-05 08:32:58
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Allenmark Christer HS
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Operationsavdelning, Översikt smittbärande patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-03 11:23:04
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB;
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Operationssjukvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-03 11:23:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Operativa ingrepp - Vårdhygieniska aspekter för operationsenheter eller annan vårdenhet där viss kirurgisk verksamhet bedrivs

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-08-23 12:20:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Vessin Sevholt Carianne ADH MIB;
Redaktör:
Kapitel:

Perifer venkateter (PVK)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Lind?n Thomas RK H?LSO -OCH SJUKV?RD, Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-01-17 15:39:49
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Preoperativ helkroppsdesinfektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-01-19 13:35:12
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening av patienter, Mikrobiologisk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-09-18 14:47:08
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening covid-19 inför utskrivning till kommunalvård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-07-01 08:37:15
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kommuner, Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-01-22 10:23:32
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Skabb

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-14 10:35:24
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Slutenvårdplacering av patient med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-06-19 12:04:55
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-06-29 12:48:55
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Smittrisker (Arbetsmiljöverkets författningssamling 2018 4)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-20 13:17:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Smittskyddsblad - Patient och läkarinformation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-03-07 12:22:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Smittspårning covid-19, Handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-09-15 15:44:48
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 1 - Rengörings- och processanknuten kontroll

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 11:00:07
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 2 - Dagligt underhåll av spoldesinfektor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-11 08:37:48
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 3 - Dagligt underhåll av diskdesinfektor

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 11:00:13
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 4 - Innehållsförteckning Loggbok

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 11:00:24
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer - Bilaga 5 - Godsinventering och checklista vid inköp av spol- och diskdesinfektorer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 11:00:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Spol- och diskdesinfektorer, Kvalitetssäkring av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 13:43:46
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Streptokock grupp A (GAS), Sårinfektion samt förlossningsrelaterad infektion orsakad av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-04-25 14:05:57
Granskare:
Huvudförfattare: Adielsson Camilla AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Städning - Checklista vårdrum/hygienrum

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-12-04 11:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Städöversikt för mottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-24 14:33:24
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Städöversikt för vårdavdelning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-10-17 08:03:47
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Sårbehandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-12-06 13:26:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Tandvård, Riktlinjer för vårdhygien inom (HOBIT)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-10-24 15:49:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Terapibassäng, Behandling i

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-05 09:41:15
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-09-15 15:44:10
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare: Vessin Sevholt Carianne ADH MIB
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Tvätt till Berendsen Textil Service AB

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 13:42:08
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Utlandsvårdad patient eller patient vårdad inom svensk riskregion, Handläggning av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2015-01-12 13:41:43
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ingrid AMD MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X AMD MIB
Kapitel:

Varicella-zoster-virus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Lind?n Thomas RK H?LSO -OCH SJUKV?RD, Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2014-01-17 15:38:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VRE - Bilaga 1 - Patientbrev

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-12-10 14:54:12
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

VRE - Del 1 - Vård och behandling av VRE-patient

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-09-30 14:26:16
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

VRE - Del 2 - Nyupptäckt VRE-positiv patient - Vägledning och uppföljning för behandlande läkare

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2019-12-11 16:22:45
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Vårdrelaterad infektion, Region Hallands definition av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2016-11-14 14:28:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Peter X ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Vägglöss inom vården

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-10-02 13:09:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

 

Senast ändrad: