Direkt till innehållet

Adoptivbarn

Anpassat basprogram för adoptivbarn

Eftersom adoptivbarnet oftast är flera månader eller år gammalt vid ankomsten till Sverige behöver kontakten med BVC individualiseras då familjen behöver mer stöd, hjälp och information än det gängse basprogrammet erbjuder för den ålder barnet befinner sig.

För mer information läs Rikshandboken som är framtagen av en arbetsgrupp inom barnhälsovården i Sverige, Handboken för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner och Nationell adoption – handbok för socialtjänsten (socialstyrelsen.se).