Direkt till innehållet

Rutiner

Här hittar du rutiner  som rör läkemedel.

 

Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Titel: Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase – Beställning av behörighet, beredning och regim
Titel: CytoBase – Beställning av behörighet, beredning och regim
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-25
Huvudförfattare: Olsson Emelie HS LME
Redaktör: Helleklev Amador Terese HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Delegering inom Folktandvården
Titel: Delegering inom Folktandvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hjärta - Actilys (Alteplas)
Titel: Hjärta - Actilys (Alteplas)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Adenosin
Titel: Hjärta - Adenosin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Titel: Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Titel: Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Titel: Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Titel: Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-05-05
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Titel: Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-09
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Nitroglycerin
Titel: Hjärta - Nitroglycerin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Simdax (levosimendan)
Titel: Hjärta - Simdax (levosimendan)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Xylocard
Titel: Hjärta - Xylocard
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Journalia AK - Reservrutin
Titel: Journalia AK - Reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-03
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Dosexpedition
Titel: Läkemedel - Dosexpedition
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Dosdispenserade läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-10
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - antidotförråd
Titel: Läkemedel - antidotförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-14
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - arbetsplatskod
Titel: Läkemedel - arbetsplatskod
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - beställning
Titel: Läkemedel - beställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-30
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - cytostatikahantering
Titel: Läkemedel - cytostatikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-14
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Avfall - Farligt gods - Arbetsmiljö - Lokaler och utrustning - Krav vid inköp - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - förskrivarkod
Titel: Läkemedel - förskrivarkod
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-02
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Förskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring
Titel: Läkemedel - förvaring
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - katastrofförråd
Titel: Läkemedel - katastrofförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Krisberedskap - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-22
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-04
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - narkotikahantering
Titel: Läkemedel - narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Titel: Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-13
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Titel: Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - rapportering av biverkningar
Titel: Läkemedel - rapportering av biverkningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - tilläggsrutin för ankomstregistering av specialisttandvårdspatienter på op
Titel: Läkemedel - tilläggsrutin för ankomstregistering av specialisttandvårdspatienter på op
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-22
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RK
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – antibiotika, hantering av
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – förvaring och hantering
Titel: Läkemedel – förvaring och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-11-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – ordination
Titel: Läkemedel – ordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Titel: Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – utbytbara insuliner
Titel: Läkemedel – utbytbara insuliner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-22
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Behandlingsrekommendation regionala - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelsordination under dialysbehandling HSV
Titel: Läkemedelsordination under dialysbehandling HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Nuklearmedicin; inköp av radionuklider
Titel: Nuklearmedicin; inköp av radionuklider
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-24
Huvudförfattare: Börjesson Jimmy HS MTA
Redaktör: Börjesson Jimmy HS MTA
Gäller för: MTH Radiologi och Sjukhusfysik - Nuklearmedicin Halmstad
Nyckelord: Beställning - Medicinsk strålsäkerhet
Medicinsk term: Nuklearmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Receptförnyelse
Titel: Receptförnyelse
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-12-16
Huvudförfattare: Santesson Anna PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelsgenomgång - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Slutenvårdsdos – Narkotikahantering
Titel: Slutenvårdsdos – Narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-27
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Vancomycin - koncentrationsbestämning IVA HSH
Titel: Vancomycin - koncentrationsbestämning IVA HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-22
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel - Delegeringsblankett
Titel: Läkemedel - Delegeringsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedelsgenomgång
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-09
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Titel: Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Titel: Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Titel: Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Titel: Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase – Beställning av behörighet, beredning och regim
Titel: CytoBase – Beställning av behörighet, beredning och regim
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-25
Huvudförfattare: Olsson Emelie HS LME
Redaktör: Helleklev Amador Terese HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Delegering inom Folktandvården
Titel: Delegering inom Folktandvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hjärta - Actilys (Alteplas)
Titel: Hjärta - Actilys (Alteplas)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Adenosin
Titel: Hjärta - Adenosin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Titel: Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Titel: Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Titel: Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Titel: Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-05-05
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Titel: Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-09
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Nitroglycerin
Titel: Hjärta - Nitroglycerin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Simdax (levosimendan)
Titel: Hjärta - Simdax (levosimendan)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Xylocard
Titel: Hjärta - Xylocard
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Journalia AK - Reservrutin
Titel: Journalia AK - Reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-24
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 1, Ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd, beställningsrutin – Bilaga 2, Behörighet WebbAbest
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-26
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Titel: Läkemedel - Ansvarsfördelning Folktandvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-03
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Dosexpedition
Titel: Läkemedel - Dosexpedition
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Dosdispenserade läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Titel: Läkemedel - Ordination av läkemedel i palliativ vård utanför sjukhus i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-18
Huvudförfattare: Grahn Ove PSH LEDN
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-10
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - antidotförråd
Titel: Läkemedel - antidotförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-14
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - arbetsplatskod
Titel: Läkemedel - arbetsplatskod
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - beställning
Titel: Läkemedel - beställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-30
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - cytostatikahantering
Titel: Läkemedel - cytostatikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-14
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Avfall - Farligt gods - Arbetsmiljö - Lokaler och utrustning - Krav vid inköp - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - förskrivarkod
Titel: Läkemedel - förskrivarkod
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-02
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Förskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring
Titel: Läkemedel - förvaring
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - katastrofförråd
Titel: Läkemedel - katastrofförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Krisberedskap - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-22
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-04
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - narkotikahantering
Titel: Läkemedel - narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Titel: Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-13
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Titel: Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - rapportering av biverkningar
Titel: Läkemedel - rapportering av biverkningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-11-15
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - tilläggsrutin för ankomstregistering av specialisttandvårdspatienter på op
Titel: Läkemedel - tilläggsrutin för ankomstregistering av specialisttandvårdspatienter på op
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-22
Huvudförfattare: Abrahamsson Emeli RK
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus - Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – antibiotika, hantering av
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – förvaring och hantering
Titel: Läkemedel – förvaring och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-11-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Läkemedel – ordination
Titel: Läkemedel – ordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Titel: Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – utbytbara insuliner
Titel: Läkemedel – utbytbara insuliner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-22
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Behandlingsrekommendation regionala - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedelsordination under dialysbehandling HSV
Titel: Läkemedelsordination under dialysbehandling HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Nuklearmedicin; inköp av radionuklider
Titel: Nuklearmedicin; inköp av radionuklider
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-24
Huvudförfattare: Börjesson Jimmy HS MTA
Redaktör: Börjesson Jimmy HS MTA
Gäller för: MTH Radiologi och Sjukhusfysik - Nuklearmedicin Halmstad
Nyckelord: Beställning - Medicinsk strålsäkerhet
Medicinsk term: Nuklearmedicin
Fastställare: Verksamhetschef
Receptförnyelse
Titel: Receptförnyelse
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-12-16
Huvudförfattare: Santesson Anna PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: BUP Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelsgenomgång - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Slutenvårdsdos – Narkotikahantering
Titel: Slutenvårdsdos – Narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-27
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Vancomycin - koncentrationsbestämning IVA HSH
Titel: Vancomycin - koncentrationsbestämning IVA HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-22
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef

Senast ändrad: