Direkt till innehållet

Kontaktuppgifter

Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg

Remisskriterierna till Palliativa allmänna vårdavdelningen hittar du här: Remisskriterier – Palliativa vårdavdelningen

Jourlinje till palliativa konsultteamet

Hallands sjukhus palliativa konsultteam (PKT): telefonjour lördagar och helgdagar kl 9-16. Ring växeltelefon 035-13 10 00

Genom utökat konsultstöd främjas värdefullt palliativt omhändertagande på den vårdnivå som är lämplig för patienten. Konsultstödet riktas till flera samverkansaktörer och patientgrupper, se rutin Beredskapsjour palliativ medicin telefon på Styrande dokument - Vårdgivare (regionhalland.se)Senast ändrad: