Direkt till innehållet

Läkemedelsförteckning

Du som är förskrivare kan söka tillgång till Läkemedelsförteckningen. Genom att logga in med e-legitimation i 1177 Vårdguidens e-tjänster, kan du få tillgång till uppgifter om din patients alla läkemedelsuttag på recept under de 15 senaste månaderna.

På så sätt får du en helhetsbild av din patients läkemedelsanvändning och kan ordinera vård och läkemedel med hänsyn till patientens läkemedelsbild.

Apotekens Service AB ansvarar för att registrera uppgifter i och administrera Läkemedelsförteckningen. Uppgifterna i Läkemedelsförteckningen uppdateras varje dygn.

Uppgifter i Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om patientens namn och personnummer, datum för uttag av läkemedlen, namnet på läkemedlen som hämtats ut samt mängd och dosering. Förteckningen visar alla uppgifter 15 månader tillbaka i tiden.

Samtycke och nödåtkomst

Du måste alltid ha patientens samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen. Du måste informera patienten på ett sätt så att patienten förstår vad samtycket innebär, till exempel att uppgifterna från Läkemedelsförteckningen vid samtycke kommer att infogas i patientens journal. Samtycket behöver inte vara skriftligt.

När din patient är oförmögen att lämna samtycke, exempelvis vid demens eller medvetslöshet och behovet av vård är absolut nödvändigt kan du använda dig av så kallad nödåtkomst. Du måste alltid dokumentera om du använt samtycke eller nödåtkomst i patientens journal. Vid nödåtkomst dokumenterar du även varför behovet av vård var absolut nödvändigt och varför uppgifterna var nödvändiga att hämta. Alla sökningar loggas i Läkemedelsförteckningen och uppgifterna redovisas för patienter som begär det.Behörighet

Ansökan om behörighet till läkemedelsförteckningen

Senast ändrad: